darbai - 590480-2019

13/12/2019    S241

Belgija-Gentas: Sanitarinės įrangos montavimo darbai

2019/S 241-590480

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Universitair Ziekenhuis Gent
Nacionalinis registracijos Nr.: BE0232.987.862
Adresas: Corneel Heymanslaan 10
Miestas: Gent
NUTS kodas: BE234 Arr. Gent
Pašto kodas: 9000
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Mevrouw Annelot Vermeire
El. paštas: annelot.vermeire@uzgent.be
Telefonas: +32 93324768

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.uzgent.be

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2239/UJ/2019
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Universitair ziekenhuis
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van sanitaire werken

Nuorodos numeris: OP/AVE/SSI/D34190255
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45332400 Sanitarinės įrangos montavimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zie II.2.4).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE234 Arr. Gent
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

De (totale) opdracht bestaat uit deelopdrachten.

Definitie 'deelopdracht': een deelopdracht omvat alle werken die verbonden zijn aan 1 door het bestuur aangeduide werfzone, ongeacht de duur en de omvang van deze deelopdracht. De verschillende deelopdrachten zijn niet noodzakelijk aaneensluitend uit te voeren, en insgelijks kunnen sommige deelopdrachten gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Iedere deelopdracht wordt door het UZ Gent besteld d.m.v. een e-mailbericht. Per deelopdracht worden volgende bindende elementen vermeld:

— locatie van de uit te voeren deelopdracht,

— de totale uitvoeringstermijn van de werf met bepaling van de begindatum en einddatum. Hiermee wordt de totale uitvoeringsperiode bedoeld van de werf waarvan deze deelopdracht deel van uitmaakt. Deze uitvoeringsperiode zal normaal gezien groter zijn dan de uitvoeringsperiode van de deelopdracht volgens de detailplanning,

— een samenvattende opmeting van de uit te voeren werken.

Ter info wordt door het bestuur het geraamd bedrag van de deelopdracht vermeld. Het bestuur verbindt zich er toe, minimum 15 kalenderdagen vóór aanvang van de deelopdracht, een detailplanning over te maken aan de aannemer. Bij iedere deelopdracht hoort een uitvoeringstermijn en een detailplanning.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Technische kennis / Lyginamasis svoris: 25
Kaina - Lyginamasis svoris: 75
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

— niet in staat van faillissement verkeert,

— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

De kandidaat/inschrijver dient een recent (max. 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Zie erkenning aannemers.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1) Zie erkenning aannemers.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Een lijst van de voornaamste werken waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren;

2) Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste 3 jaren.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1) Minimum 2 referenties van gelijkaardige opdrachten incl. bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

2) De inschrijver toont aan dat er minstens 20 uitvoerende personeelsleden in de onderneming zijn die de werken zullen uitvoeren. Hij kan dit aantonen door een verklaring of door het toevoegen van een organigram.

Vereiste erkenning: D16 (sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), klasse 3.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 17/01/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 15/07/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 17/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Vergaderzaal Aankoopdienst – Ingang 75 – route 7515 – 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II), Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Raad van State
Adresas: Wetenschapstraat 33
Miestas: Brussel
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/12/2019