Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 590634-2019

13/12/2019    S241

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2019/S 241-590634

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000787952019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 428 772 858.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy és Veszprém megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatonakarattya - Siófok közötti szakaszon mindösszesen 1638 méter hosszúságban, ebből érintett legnagyobb egybefüggő szakasz hossza 722 m.

A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

— Balatonakarattya település / BA-F-5 / „19*5 m alapterületű új kerékpárforgalmi pihenőhely építése

— Balatonakarattya település /BA-É-2/ 393 méter hossz / Árpád utca melletti közös gyalog és kerékpárút szélesítése

— Balatonakarattya település /BA-É-1 / 101 méter hossz /Enyingi út mellett kerékpárút szélesítése, valamint a körforgalmon történő átvezetése

— Balatonvilágos településen /BV-É-1 / 81 méter hossz / Aligai úton féldirekt kerékpáros átvezetés és gyalog-és kerékpárút építése

— Siófok település /SI-É-3 / 722 méter hossz / Gyalog-, és kerékpárút építése

— Siófok településen /SI-É-2/ 221 méter hossz / Baross híd és környezetének átépítése

— Siófok települése /SI-É-1/ 120 méter hossz / Híd építése a Cinege patak fölött valamint az Egry József u. és Zichy Mihály u. felé a kerékpáros kapcsolat kiépítése

A tervezés során rész-szakaszok kerültek meghatározása, melyek megnevezése a következők szerint épül fel. Első 2 betű: település megnevezésének rövidításe (BA:Balatonakarattya, BV: Balatonvilágos, SI: Siófok). Középső 1 betű: F:forgalomtechnikai beavatkozás, É:építési engedélyköteles beavatkozás. Szám: Településen belüli szakazs sorszáma.

A feladat részletes meghatározását - a KD részeként - a KD III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlettapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A finanszírozás forrása: EU-s (GINOP-7.1.2-15-2017-00023, intenzitás: 100,000000 %).

II.2.14)További információk

1. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak.

Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 121-295640
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 428 772 858.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás VI.3.4) További információk 3. pontjában nem írta elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, adatai:

1. SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13., 14300327-2-44)

2. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., 11705053-4-4)

3. G-Plan Építő Kft. (7754 Bóly, Ipari Park III utca 12., 11732961-2-02)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2019