Építési beruházás - 590634-2019

13/12/2019    S241

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2019/S 241-590634

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000787952019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 428 772 858.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy és Veszprém megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatonakarattya - Siófok közötti szakaszon mindösszesen 1638 méter hosszúságban, ebből érintett legnagyobb egybefüggő szakasz hossza 722 m.

A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

— Balatonakarattya település / BA-F-5 / „19*5 m alapterületű új kerékpárforgalmi pihenőhely építése

— Balatonakarattya település /BA-É-2/ 393 méter hossz / Árpád utca melletti közös gyalog és kerékpárút szélesítése

— Balatonakarattya település /BA-É-1 / 101 méter hossz /Enyingi út mellett kerékpárút szélesítése, valamint a körforgalmon történő átvezetése

— Balatonvilágos településen /BV-É-1 / 81 méter hossz / Aligai úton féldirekt kerékpáros átvezetés és gyalog-és kerékpárút építése

— Siófok település /SI-É-3 / 722 méter hossz / Gyalog-, és kerékpárút építése

— Siófok településen /SI-É-2/ 221 méter hossz / Baross híd és környezetének átépítése

— Siófok települése /SI-É-1/ 120 méter hossz / Híd építése a Cinege patak fölött valamint az Egry József u. és Zichy Mihály u. felé a kerékpáros kapcsolat kiépítése

A tervezés során rész-szakaszok kerültek meghatározása, melyek megnevezése a következők szerint épül fel. Első 2 betű: település megnevezésének rövidításe (BA:Balatonakarattya, BV: Balatonvilágos, SI: Siófok). Középső 1 betű: F:forgalomtechnikai beavatkozás, É:építési engedélyköteles beavatkozás. Szám: Településen belüli szakazs sorszáma.

A feladat részletes meghatározását - a KD részeként - a KD III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlettapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A finanszírozás forrása: EU-s (GINOP-7.1.2-15-2017-00023, intenzitás: 100,000000 %).

II.2.14)További információk

1. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak.

Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 121-295640
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 428 772 858.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás VI.3.4) További információk 3. pontjában nem írta elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, adatai:

1. SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13., 14300327-2-44)

2. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., 11705053-4-4)

3. G-Plan Építő Kft. (7754 Bóly, Ipari Park III utca 12., 11732961-2-02)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2019