Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 59086-2017

16/02/2017    S33

Belgien-Bruxelles: Overensstemmelseskontrol og tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af gældende EU-miljølovgivning (2 partier)

2017/S 033-059086

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Overensstemmelseskontrol og tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af gældende EU-miljølovgivning (2 partier).

Sagsnr.: ENV.E.3/FRA/2016/0031.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammekontraktens formål er:

For parti 1 — udarbejdelse af juridisk vurdering, der analyserer, om nationale foranstaltninger efterlever bestemte direktiver på miljøområdet. De omfattede områder er luft, kemikalier, natur, affald, vand, konsekvensanalyse og andre miljøspørgsmål.

For parti 2 — udarbejdelse af tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af EU's gældende miljølovgivning. Områderne, for hvilke disse tekniske vurderinger kan rekvireres, omfatter luft, kemikalier, natur, affald, vand og konsekvensanalyse og andre miljøspørgsmål.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Overensstemmelseskontrol af medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af lovgivning på miljøområdet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For parti 1 — udarbejdelse af juridisk vurdering, der analyserer, om nationale foranstaltninger efterlever bestemte direktiver på miljøområdet. De omfattede områder er luft, kemikalier, natur, affald, vand, konsekvensanalyse og andre miljøspørgsmål.

Det årlige budget for parti 1 er 1 100 000 EUR, det vil sige samlet højst 4 400 000 EUR for kontraktens samlede løbetid på 48 måneder, på en enkelt rammekontrakt med 1 økonomisk aktør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Generel forvaltning af rammekontrakten / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaver vedrørende oplysning / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af EU's gældende miljølovgivning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For parti 2 — udarbejdelse af tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af EU's gældende miljølovgivning. Områderne, for hvilke disse tekniske vurderinger kan rekvireres, omfatter luft, kemikalier, natur, affald, vand og konsekvensanalyse og andre miljøspørgsmål.

Det årlige budget for parti 2 er 200 000 EUR, det vil sige samlet højst 800 000 EUR for kontraktens samlede løbetid på 48 måneder, på en enkelt rammekontrakt med 2 til 3 økonomiske aktører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Generel forvaltning af rammekontrakten / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaver vedrørende oplysning / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 124-221567
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.E.3/FRA/2016/0031 — parti 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Overensstemmelseskontrol af medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af lovgivning på miljøområdet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Milieu Ltd
Postadresse: chaussée de Charleroi 112
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1060
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 400 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 400 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.E.3/FRA/2016/0031 — parti 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af EU's gældende miljølovgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Milieu Ltd (1. i kaskaden)
Postadresse: chaussée de Charleroi 112
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1060
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 800 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 800 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.E.3/FRA/2016/0031 — parti 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af EU's gældende miljølovgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arcadis Belgium NV/SA (2. i kaskaden)
Postadresse: Koningstraat/rue Royale 80
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 800 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 800 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med en lidt anden titel:

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2017