Szolgáltatások - 59086-2017

16/02/2017    S33

Belgium-Brüsszel: Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló megfelelőség-ellenőrzés és szakmai értékelés (2 tétel)

2017/S 033-059086

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló megfelelőség-ellenőrzés és szakmai értékelés (2 tétel).

Hivatkozási szám: ENV.E.3/FRA/2016/0031.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés célkitűzései a következők:

1. tétel – a jogi vizsgálat kidolgozása, amely elemzi a nemzeti intézkedéseknek a környezetvédelmi ágazat egyes irányelveinek való megfelelését. Az érintett ágazatok és területek közé tartoznak a következők: légi ágazat, vegyi ágazat, természet, hulladékgazdálkodás, vízügy, hatásértékelés és egyéb környezetvédelmi kérdések.

2. tétel – az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló szakmai értékelések kidolgozása. A szakmai értékelések tárgyát képező ágazatok és területek a következők lehetnek: légi ágazat, vegyi ágazat, természet, hulladékgazdálkodás, vízügy, hatásértékelés és egyéb környezetvédelmi kérdések.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 200 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A tagállamoknak a környezetvédelmi ágazat jogszabályainak átültetésére irányuló intézkedései megfelelőség-ellenőrzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel – a jogi vizsgálat kidolgozása, amely elemzi a nemzeti intézkedéseknek a környezetvédelmi ágazat egyes irányelveinek való megfelelését. Az érintett ágazatok és területek közé tartoznak a következők: légi ágazat, vegyi ágazat, természet, hulladékgazdálkodás, vízügy, hatásértékelés és egyéb környezetvédelmi kérdések.

Az éves költségvetés az 1. tétel esetében 1 100 000 EUR, így az 1 gazdasági szereplővel kötött egyetlen keretszerződés teljes költségvetése a 48 hónapos teljes szerződéses időtartam alatt maximum 4 400 000 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A keretszerződés átfogó kezelése / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: Szemléltető feladatok / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelés szakmai értékelése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. tétel – az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelésre irányuló szakmai értékelések kidolgozása. A szakmai értékelések tárgyát képező ágazatok és területek a következők lehetnek: légi ágazat, vegyi ágazat, természet, hulladékgazdálkodás, vízügy, hatásértékelés és egyéb környezetvédelmi kérdések.

A 2. tétel esetében az éves költségvetés 200 000 EUR, így a 2–3 gazdasági szereplővel kötött, lépcsőzetes rendszerű szerződés teljes költségvetése a 48 hónapos teljes szerződéses időtartam alatt maximum 800 000 EUR.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A keretszerződés átfogó kezelése / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: Szemléltető feladatok / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 124-221567
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.E.3/FRA/2016/0031 – 1. tétel
Rész száma: 1
Elnevezés:

A tagállamoknak a környezetvédelmi ágazat jogszabályainak átültetésére irányuló intézkedései megfelelőség-ellenőrzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Milieu Ltd
Postai cím: chaussée de Charleroi 112
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1060
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 400 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 400 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.E.3/FRA/2016/0031 – 2. tétel
Rész száma: 2
Elnevezés:

Az alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelés szakmai értékelése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Milieu Ltd (a lépcsőzetes rendszer 1. nyertes ajánlattevője)
Postai cím: chaussée de Charleroi 112
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1060
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 800 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 800 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: ENV.E.3/FRA/2016/0031 – 2. tétel
Rész száma: 2
Elnevezés:

Az alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelés szakmai értékelése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Arcadis Belgium NV/SA (a lépcsőzetes rendszer 2. nyertes ajánlattevője)
Postai cím: Koningstraat/rue Royale 80
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 800 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 800 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Ez a hirdetmény korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű előzetes hirdetményben kissé eltérő címen került közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/02/2017