Varer - 590870-2019

13/12/2019    S241

Danmark-Kolding: Diverse byggematerialer af træ

2019/S 241-590870

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Runge Madsen
E-mail: arm@ifirs.dk
Telefon: +45 61940443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/120105672.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring: Træ og bygningskomplementerende produkter - NEXT Uddannelse København

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44191000 Diverse byggematerialer af træ
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

IFIRS inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i høringen på udbudsmaterialet til udbud af træ og bygningskomplementerende produkter.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæsige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

FIRS beder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 10.1.2020 kl. 12:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44191100 Krydsfiner
44191200 Trælaminat
44191300 Spånplader
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

IFIRS udbyder træ og bygningskomplementerende produkter på vegne af NEXT Uddannelse København.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har IFIRS valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

IFIRS indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om evt. uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af IFIRS.

IFIRS vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Høringsmaterialet består af:

— Udkast til kontrakt,

— Udkast til udbudsbetingelser,

— Udkast til foreløbig tilbudsliste.

Høringssvarene bedes fremsendt som ét dokument via fanen kommunikation i Mercell.

Høringssvar bedes henvise til, hvad i udbudsmaterialet, kontrakten eller varekategorierne, kommentaren vedrører.

— Eks. udbudsmaterialet, afsnit XX,

— Eks. tilbudsliste (kommentarer kan angives i excel-filen i Kolonne T).

De ovenstående filer er vedhæftet i Word og Excel filer, således at der ligeledes kan indsættes kommentarer direkte i dokumenterne.

Hvis der er behov for uddybning af kommentarer, vil IFIRS tage telefonisk kontakt til de leverandører, der er kommet med kommentarer.

Høringssvar skal være IFIRS i hænde senest den 10.1.2020 kl. 12:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019