Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 590880-2019

13/12/2019    S241    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Sorø: Forbrugsvarer til nyrebehandling

2019/S 241-590880

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hueg
E-mail: phue@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 24943871

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258029&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forbrugsvarer til hæmodialyse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33181500
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af dialysekanyler, akutkatetre, permanentkatetre, start-/slutsæt og forbindingsskiftesæt samt lukkevæsker.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141324
33181520
33692800
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med klargøringen af dette udbud vil vi afholde leverandørhørings-/produktpræsentationsmøder, hvor interesserede tilbudsgivere kan komme med input til det præliminære udbudsmateriale og præsentere produkter for brugergruppen. Udbudsmaterialet er ikke nødvendigvis det helt endelige udbudsmateriale.

Høringsmøderne finder sted torsdag d. 16.1.2020 i tidsrummet kl. 08:00 - 16:00 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Ny Østergade 12, 4000 Roskilde.

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb tildele et mødetidspunkt på dagen til de interesserede tilbudsgivere (forventeligt 45-60 minutter).

Tilbudsgiver bedes angive hvilke delaftaler man har interesse i at præsentere produkter til og afgive høringssvar til, da den tildelte tid afhænger heraf.

For rekvirering af udbudsmaterialet og efterfølgende tilmelding til høringsmøderne fremsedes en mail til: Udbudskonsulent Peter Hueg, email phue@regionsjaelland.dk senest torsdag d. 9.1.2020 kl. 12:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se ovenfor i pkt. II.2.4.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/02/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019