Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 591527-2019

13/12/2019    S241    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 241-591527

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 16/18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 61-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Adres pocztowy: Samorządowa 1
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 26-601
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Adres pocztowy: plac Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 50-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Adres pocztowy: Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adres pocztowy: Wspólna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Adres pocztowy: Senatorska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Adres pocztowy: aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 10-577
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 80A
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 61-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Adres pocztowy: Energetyków 55
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 71-899
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Adres pocztowy: Spokojna 4
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 20-914
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Infrastruktury
Adres pocztowy: Tytusa Chałubińskiego 4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-928
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: ul. Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-071
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Agencja Atomistyki
Adres pocztowy: Bonifraterska 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Adres pocztowy: aleja IX Wieków Kielc 3
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 25-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Adres pocztowy: plac Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Adres pocztowy: Giełdowa 7/9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Lotnictwa Cywilnego
Adres pocztowy: Marcina Flisa 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-247
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrum.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.centrum.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” dla JAP

Numer referencyjny: 2019/52
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” - MPSA lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Państwowej, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 3 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy ramowej oraz Załączniku nr 4 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy wykonawczej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48500000
48600000
48620000
72220000
72250000
72260000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” - MPSA dla Jednostek Administracji Państwowej, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez Wykonawcę, który posiada następujące uprawnienia do sprzedaży zaoferowanych produktów: a) posiada autoryzację producenta do sprzedaży licencji producenta i świadczenia usług w ramach programów licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement”, b) w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do licencji uzupełniających posiada autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązania równoważnego.

Licencje oprogramowania równoważnego - ilekroć w treści SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę licencji, oprogramowania równoważnego na warunkach określonych w Załączniku 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje licencje oprogramowania równoważnego, zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalna liczba godzin, którą Zamawiający może zamówić w jednej transzy usług wsparcia eksperckiego Producenta dla jednego zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalna liczba godzin, którą Zamawiający może zamówić w jednej transzy usług wsparcia konsultanckiego Wykonawcy dla jednego zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność dla oferowanego oprogramowania licencji testowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba warsztatów / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Uśredniony minimalny opust od ceny brutto cennika producenta i cennika usług wsparcia Wykonawcy / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest współfinansowane przez Unię Europejską. Zamówienie dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska / Programu Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W wyniku niniejszego postępowania zawarta zostanie umowa ramowa, na podstawie której zostaną zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Jednostkami Administracji Państwowej a Wykonawcą wyłonionym w celu jej zawarcia na podstawie 101a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp i zgodnie z procedurą określoną w umowie ramowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 192-465901
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” dla JAP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: Domaniewska 44A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 130 000,00 PLN (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy COAR w: Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

O nr rachunku: 51 1130 1017 0020 1466 4390 0001.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku COAR.

5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. przez Gwaranta - wystawcę tego dokumentu. Beneficjentem wadium jest COAR.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia 2019/52 lub inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.

8. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie COAR. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy Centrum a wystawcą gwarancji/ poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Centrum.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2019