Prekės - 591613-2019

13/12/2019    S241

Lenkija-Kielce: Medicinos reikmenys

2019/S 241-591613

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adresas: ul. Grunwaldzka 45
Miestas: Kielce
NUTS kodas: PL721 Kielecki
Pašto kodas: 25-736
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sebastian Szaniawski
El. paštas: zamowienia@wszzkielce.pl
Telefonas: +48 413671339
Faksas: +48 413660014

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: SPZOZ
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Nuorodos numeris: EZ/ZP/122/2019/ES
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33140000 Medicinos reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są „Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy w przypadku, gdy jednemu Wykonawcy udzielone zostało zamówienie publiczne na więcej niż 1 zadanie niniejszego postępowania.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 771 005.51 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 1 – akcesoria jednorazowe do analizatora TCM 5 Flex

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 1 – akcesoria jednorazowe do analizatora TCM 5 Flex

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet nr 1 – akcesoria jednorazowe do analizatora TCM 5 Flex - 1 000,00 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 2 – elektrody do czasowej stymulacji serca

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 2 – elektrody do czasowej stymulacji serca

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet nr 2 – elektrody do czasowej stymulacji serca – 600,00 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 3 – wkłady workowe z proszkiem żelującym

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 3 – wkłady workowe z proszkiem żelującym

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet nr 3 – wkłady workowe z proszkiem żelującym – 500,00 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 4 – obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 4 – obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet nr 4 – obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia – 70,00 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 5 – cewnik noworodkowy do dotchawiczego podawania leku

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 5 – cewnik noworodkowy do dotchawiczego podawania leku

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

pakiet nr 5 – cewnik noworodkowy do dotchawiczego podawania leku – 27,00 PLN.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 6 – filtry anestezjologiczne

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 6 – filtry anestezjologiczne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300,00 PLN.

Pakiet nr 6 – filtry anestezjologiczne.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 7 – igły do penów

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 7 – igły do penów

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 70,00 PLN.

Pakiet nr 7 – igły do penów.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 8 – filtry infuzyjne

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 8 – filtry infuzyjne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 250,00 PLN.

Pakiet nr 8 – filtry infuzyjne.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 9 – igły do punkcji lędźwiowej

Pirkimo dalies Nr.: 9
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 9 – igły do punkcji lędźwiowej

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 28,00 PLN.

Pakiet nr 9 – igły do punkcji lędźwiowej.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 10 – czujniki do pulsoksymetru Nellkor

Pirkimo dalies Nr.: 10
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 10 – czujniki do pulsoksymetru Nellkor

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 450,00 PLN.

Pakiet nr 10 – czujniki do pulsoksymetru Nellkor.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 11 – sonda żołądkowa

Pirkimo dalies Nr.: 11
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 11 – sonda żołądkowa

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300,00 PLN.

Pakiet nr 11 – sonda żołądkowa.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 12 – czujnik przepływu

Pirkimo dalies Nr.: 12
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 12 – czujnik przepływu do respiratora PB 980

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 57,00 PLN.

Pakiet nr 12 – czujnik przepływu do respiratora PB 980.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 13 – systemy bezigłowe

Pirkimo dalies Nr.: 13
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 13 – systemy bezigłowe oraz dreny

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN.

Pakiet nr 13 – systemy bezigłowe oraz dreny.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 14 – opaski identyfikacyjne

Pirkimo dalies Nr.: 14
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 14 – opaski identyfikacyjne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 100,00 PLN.

Pakiet nr 14 – opaski identyfikacyjne.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 15 – pokrowce jednorazowe na osłonę

Pirkimo dalies Nr.: 15
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 15 – pokrowce jednorazowe na osłonę szyi

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 140,00 PLN.

Pakiet nr 15 – pokrowce jednorazowe na osłonę szyi.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 16 – jednorazowe narzędzia laparoskopowe

Pirkimo dalies Nr.: 16
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 16 – jednorazowe narzędzia laparoskopowe pediatryczne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 180,00 PLN.

Pakiet nr 16 – jednorazowe narzędzia laparoskopowe pediatryczne

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 17 – zestawy do nebulizatorów, pianka

Pirkimo dalies Nr.: 17
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 17 – zestawy do nebulizatorów, pianka dla noworodków, kapturki do ucha

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 450,00 PLN.

Pakiet nr 17 – zestawy do nebulizatorów, pianka dla noworodków, kapturki do ucha.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 18 – maska ochronna – respirator

Pirkimo dalies Nr.: 18
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 18 – maska ochronna – respirator

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 38,00 PLN.

Pakiet nr 18 – maska ochronna – respirator.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 19 – strzykawki trzyczęściowe i dreny

Pirkimo dalies Nr.: 19
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 19 – strzykawki trzyczęściowe i dreny

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 500,00 PLN.

Pakiet nr 19 – strzykawki trzyczęściowe i dreny.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 20 – aerochamber

Pirkimo dalies Nr.: 20
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 20 – aerochamber

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300,00 PLN.

Pakiet nr 20 – aerochamber.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 21 – układy oddechowe

Pirkimo dalies Nr.: 21
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 21 – układy oddechowe do respiratora

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 350,00 PLN.

Pakiet nr 21 – układy oddechowe do respiratora.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 22 – układy oddechowe

Pirkimo dalies Nr.: 22
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 22 – układy oddechowe do respiratora Babylog

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 500,00 PLN.

Pakiet nr 22 – układy oddechowe do respiratora Babylog.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 23 – rurki intubacyjne

Pirkimo dalies Nr.: 23
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 23 – rurki intubacyjne, tracheostomijne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 150,00 PLN.

Pakiet nr 23 – rurki intubacyjne, tracheostomijne.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 24 – igły do biopsji szpiku kostnego

Pirkimo dalies Nr.: 24
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 24 – igły do biopsji szpiku kostnego, i do nakłuć mostka

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100,00 PLN.

Pakiet nr 24 – igły do biopsji szpiku kostnego, i do nakłuć mostka.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 25 – zestawy infuzyjne do pomp Plum 360

Pirkimo dalies Nr.: 25
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 25 – zestawy infuzyjne do pomp Plum 360

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 900,00 PLN.

Pakiet nr 25 – zestawy infuzyjne do pomp Plum 360.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 26 – rurki krtaniowe, ustno-krtaniowe i intubacyjne

Pirkimo dalies Nr.: 26
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 26 – rurki krtaniowe, ustno-krtaniowe i intubacyjne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 400,00 PLN.

Pakiet nr 26 – rurki krtaniowe, ustno-krtaniowe i intubacyjne.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 27 – etykiety samoprzylepne do znakowania materiału

Pirkimo dalies Nr.: 27
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 27 – etykiety samoprzylepne do znakowania materiału laboratoryjnego

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 150,00 PLN.

Pakiet nr 27 – etykiety samoprzylepne do znakowania materiału laboratoryjnego.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 28 – kaniule bezpieczne

Pirkimo dalies Nr.: 28
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000 Medicinos reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA, magazyn medyczny

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pakiet nr 28 – kaniule bezpieczne

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Ocena techniczna – jakość / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 600,00 PLN.

Pakiet nr 28 – kaniule bezpieczne.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 170-414958
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Pakiet nr 1 – akcesoria jednorazowe do analizatora TCM 5 Flex

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Pakiet nr 2 – elektrody do czasowej stymulacji serca

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hagmed Sp. z o.o. Sp. k.
Adresas: ul. Tomaszowska 32
Miestas: Rawa Mazowiecka
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 96-200
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 57 500.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Pakiet nr 3 – wkłady workowe z proszkiem żelującym

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Beryl Med Poland
Adresas: ul. Złotej Jesieni 58
Miestas: Józefów
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 05-410
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 55 388.89 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 4
Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

Pakiet nr 4 – obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Biameditek Sp. z o.o.
Adresas: ul. Elewatorska 58
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 15-620
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 16 535.56 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 5
Pirkimo dalies Nr.: 5
Pavadinimas:

Pakiet nr 5 – cewnik noworodkowy do dotchawiczego podawania leku

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6
Pirkimo dalies Nr.: 6
Pavadinimas:

Pakiet nr 6 – filtry anestezjologiczne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Adresas: ul. Żwirki i Wigury 16A
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 02-092
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 37 237.96 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 7
Pirkimo dalies Nr.: 7
Pavadinimas:

Pakiet nr 7 – igły do penów

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 8
Pirkimo dalies Nr.: 8
Pavadinimas:

Pakiet nr 8 – filtry infuzyjne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Vygon Polska Sp. z o.o.
Adresas: ul. Francuska 39/6
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 03-905
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 26 400.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 9
Pirkimo dalies Nr.: 9
Pavadinimas:

Pakiet nr 9 – igły do punkcji lędźwiowej

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Billmed Sp. z o.o.
Adresas: ul. Krypska 24/1
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 04-082
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 800.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 10
Pirkimo dalies Nr.: 10
Pavadinimas:

Pakiet nr 10 – czujniki do pulsoksymetru Nellkor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k.
Adresas: Strefowa 22
Miestas: Tychy
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 43-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 38 592.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 11
Pirkimo dalies Nr.: 11
Pavadinimas:

Pakiet nr 11 – sonda żołądkowa

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Healthcare Marketing Services Sp. z o.o.
Adresas: ul. Stanisława Augusta 73 lok. 16
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 03-846
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 31 800.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 12
Pirkimo dalies Nr.: 12
Pavadinimas:

Pakiet nr 12 – czujnik przepływu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 13
Pirkimo dalies Nr.: 13
Pavadinimas:

Pakiet nr 13 – systemy bezigłowe

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 14
Pirkimo dalies Nr.: 14
Pavadinimas:

Pakiet nr 14 – opaski identyfikacyjne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 15
Pirkimo dalies Nr.: 15
Pavadinimas:

Pakiet nr 15 – pokrowce jednorazowe na osłonę

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Neomed Polska Sp. z o.o., Sp. k.
Adresas: Szymanów 9E
Miestas: Góra Kalwaria
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 05-532
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 9 450.74 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 16
Pirkimo dalies Nr.: 16
Pavadinimas:

Pakiet nr 16 – jednorazowe narzędzia laparoskopowe

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 17
Pirkimo dalies Nr.: 17
Pavadinimas:

Pakiet nr 17 – zestawy do nebulizatorów, pianka

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dystrybucja sprzętu medycznego Armed
Adresas: ul. Langiewicza 80
Miestas: Busko-Zdrój
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 28-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 44 678.70 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 18
Pirkimo dalies Nr.: 18
Pavadinimas:

Pakiet nr 18 – maska ochronna – respirator

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o.
Adresas: ul. Strefowa 22
Miestas: Tychy
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 43-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 970.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 19
Pirkimo dalies Nr.: 19
Pavadinimas:

Pakiet nr 19 – strzykawki trzyczęściowe i dreny

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o.
Adresas: ul. Strefowa 22
Miestas: Tychy
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 43-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 48 445.69 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 20
Pirkimo dalies Nr.: 20
Pavadinimas:

Pakiet nr 20 – aerochamber

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: NZ Techno Sp. z o.o.
Adresas: ul. Berneńska 5A
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 03-976
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 32 800.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 21
Pirkimo dalies Nr.: 21
Pavadinimas:

Pakiet nr 21 – układy oddechowe

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 22
Pirkimo dalies Nr.: 22
Pavadinimas:

Pakiet nr 22 – układy oddechowe

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Drager Polska Sp. z o.o.
Adresas: ul. Posag 7 Panien 1
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 02-495
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 53 063.37 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 23
Pirkimo dalies Nr.: 23
Pavadinimas:

Pakiet nr 23 – rurki intubacyjne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adresas: ul. Polna 11
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-633
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 15 500.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 24
Pirkimo dalies Nr.: 24
Pavadinimas:

Pakiet nr 24 – igły do biopsji szpiku kostnego

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Beryl Med Poland Sp. z o.o.
Adresas: ul. Złotej Jesieni 58
Miestas: Józefów
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 05-410
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 10 740.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 25
Pirkimo dalies Nr.: 25
Pavadinimas:

Pakiet nr 25 – zestawy infuzyjne do pomp Plum 360

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/11/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Promed Spółka Akcyjna
Adresas: ul. Działkowa 56
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 02-234
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 92 100.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 26
Pirkimo dalies Nr.: 26
Pavadinimas:

Pakiet nr 26 – rurki krtaniowe, ustno-krtaniowe i intubacyjne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 27
Pirkimo dalies Nr.: 27
Pavadinimas:

Pakiet nr 27 – etykiety samoprzylepne do znakowania materiału

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 28
Pirkimo dalies Nr.: 28
Pavadinimas:

Pakiet nr 28 – kaniule bezpieczne

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dystrybucja sprzętu medycznego Armed
Adresas: ul. Langiewicza 80
Miestas: Busko-Zdrój
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 28-100
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 194 962.96 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postepow. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1–2 i 4 uPzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określ. w SIWZ, oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a uPzp), składane w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 uPzp iż nie podlega wykluczeniu z postepow. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1–2 i 4 uPzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Pozostałe oświad. i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty tj.: wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ), wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), dowód wniesienia wadium, dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy ,o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest złożyć oświadcz., o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126). Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, określa par. § 5 pkt 1, 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. poz. 1126 oraz pkt 15 SIWZ dostępny pod adresem: www.bip.wszzkielce.pl. Zamawiający będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wym. w pkt 15 ppkt 8 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiotów zagranicznych określa par. 7 pkt 6 jw. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (preferowany adres e-mail do korespondencji z Zamawiającym – edyta.stefanska@wszzkielce.pl). Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 31–33 SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/12/2019