Prekės - 591622-2019

13/12/2019    S241

Slovakija-Dolné Vestenice: Pramoniniai robotai

2019/S 241-591622

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Vegum a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 44141211
Adresas: Gumárenská 337
Miestas: Dolné Vestenice
NUTS kodas: SK SLOVENSKO
Pašto kodas: 972 23
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Marek Havaš
El. paštas: klient@tendersolution.sk
Telefonas: +421 221025897

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.vegum.sk/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: výskum výrobkov a technológií v oblasti gumárenskej výroby, výroba gumových produktov,výroba gumárenských zmesí, a iné

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dodanie automatizovaných liniek pre spoľahlivé a reprodukovateľné odformovanie vrapových hadíc – 3 ks

Nuorodos numeris: 1/VEG/2018/T
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42997300 Pramoniniai robotai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie automatizovaných liniek pre spoľahlivé a reprodukovateľné odformovanie vrapových hadíc 3 ks. Ide o robotické pracovisko pozostávajúce z 2 ks robotov, bez uchopovacieho zariadenia na ruke robota, ktoré dodá Vegum, a.s.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK SLOVENSKO
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vegum a.s. Dolné Vestenice

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie automatizovaných liniek pre spoľahlivé a reprodukovateľné odformovanie vrapových hadíc 3 ks. Ide o robotické pracovisko pozostávajúce z 2 ks robotov, bez uchopovacieho zariadenia na ruke robota, ktoré dodá Vegum, a.s.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

OPVaI-MH/DP/20171.2.2-12

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 074-163939
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Verejné obstarávanie sa ruší v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/12/2019