ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 591800-2019

13/12/2019    S241    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Konin: Medicinos reikmenys

2019/S 241-591800

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 221-541459)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adresas: ul. Szpitalna 45
Miestas: Konin
NUTS kodas: PL414
Pašto kodas: 62-504
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Renata Janik
El. paštas: szp@szpital-konin.pl
Telefonas: +48 632404133
Faksas: +48 632406544

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.szpital-konin.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nuorodos numeris: WSZ-EP-44/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33140000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-44/2019 (formularz asortymentowo–cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 221-541459

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 23/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 23/12/2019
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: