Varer - 591839-2019

13/12/2019    S241

Danmark-Aarhus: CT-scannere

2019/S 241-591839

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
CVR-nummer: 33466781
Postadresse: Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 3. sal, DK-8000 Aarhus C
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lindstrøm Christensen
E-mail: erik.christensen@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851255
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opgradering af CT-skanner Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgradering af CT-skanner Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 300 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland opgraderer eksisterende Aquilion ONE CT scanner fra 2010 til Aquilion ONE Genesis Edition CT scanner fra Canon Medical Systems.

Opgraderingen foretages med henblik på at sikre, at det generelle teknologiske niveau på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg forbliver tidssvarende, at sikre klinikernes adgang til nyeste diagnostiske værktøjer, at sikre patienterne den bedste undersøgelse i relation til billedkvalitet, stråle- og kontrastdosis og patientsikkerhed.

Enheden skal betjene den samlede radiologiske funktion indenfor bl.a. onkologisk, neurologisk, ortopædisk og angiografisk diagnostik, med særligt fokus på neuro-intensive, bariatriske, klaustrofobiske og kræftpatienter.

Yderligere skal systemet bl.a. varetage specialfunktioner som hjerte CT, CT-vejledte interventionsprocedurer, samt 4D funktionelle undersøgelser mhp. avanceret cancerdiagnostik/-staging, ortopædisk funktionsanalyse, funktionel hjerte CT m.m.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Regionen ønsker at gennemføre denne opgradering uden udbud, da vi ved vores markedsundersøgelse har konstateret, at der alene er et produkt på markedet, som lever op til Regionens behov, da det er det eneste system på markedet der kombinerer de følgende teknologier, som er af afgørende betydning for at bibeholde og udbygge afdelingens kliniske produktion:

— Wide area detektor for one-shot og 4D funktionel skanning:

- Afgørende for at kunne videreføre og udvide afdelingens aktuelle undersøgelsesportefølje (herunder bl.a. hjertescanning, 4D ortopædkirurgiske undersøgelser og funktionelle onkologiske undersøgelse mhp. avanceret tumorstaging).

— Volume Deep Learning Spectral CT:

- Afgørende for at kunne imødekomme nye undersøgelsestyper som omfatter bl.a. vævsdifferentiering og billedoptimering indenfor bl.a. onkologien. Canon Medical Systems er den eneste leverandør på markedet der kan tilbyde full volume deep learning spectral CT.

— Integreret Artificial Intelligence Deep Learning Reconstruction:

- Afgørende for at imødekomme krav til reduktion af stråledosis til patienten, qua ALARA princippet. Canon Medical systems er den eneste leverandør på markedet der tilbyder fuldt integreret Deep Learning Reconstruction i kombination med wide area detector og metalartefaktreduktion for EKG-gatede undersøgelser.

— Kort og åbent gantrydesign med stor gantryåbning:

- Afgørende i relation til bl.a. bariatriske, psykiatriske og klaustroifobiske patienter, samt i forbindelse med interventionsprocedurer, hvor adgangen til patienten har høj betydning for workflow.

— Integreret interventionsmodul med mulighed for gantry tilt:

- Afgørende i relation til interventionsprocedurer, hvor adgangen til patienten har høj betydning for workflow, samt for effektiv reduktion af stråledosis til orbita ved cerebral scanning.

— Leje med 315 kg. vægtkapacitet og mulighed for indstilling af lejehøjde helt ned til 33,2 cm fra gulv:

- Afgørende for lejring af bariatriske patienter, svagtgående patienter og patienter i kørestol.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Opgradering af CT-skanner Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Tromp Medical ApS
Postadresse: Søren Frichs Vej 38D
By: Aabyhøj
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8320
Land: Danmark
Internetadresse: www.trompmedical.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 300 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019