Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 59218-2023

30/01/2023    S21

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2023/S 021-059218

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tekeres Zoltán András
E-mail: andras.zoltan.tekeres@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18964835
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Komplex komm_TBFT

Hivatkozási szám: EKR001557532021
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Komplex komm_TBFT

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs ügynökségi, rendezvényszervezési feladatok ellátása a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 207 341 500,- Ft + Áfa, azaz nettó Kétszázhétmillió-háromszáznegyvenegyezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/10/2021
Befejezés: 28/02/2023
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 016-038777

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Komplex komm_TBFT

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
07/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 207 341 500.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.12.27.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs ügynökségi, rendezvényszervezési feladatok ellátása a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 207 341 500,- Ft + Áfa, azaz nettó Kétszázhétmillió-háromszáznegyvenegyezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/10/2021
Befejezés: 31/07/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 207 341 500.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés módosításban ismertetett körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés 4.1. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ 4. A Keretszerződés időbeli hatálya és a teljesítési határidő

4.1 Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2023. június 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. július 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésmódosításban ismertetett körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződés 4. számú Műszaki leírás mellékletének I.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Nyertes Ajánlattevő a jelen eljárás tárgyát képező feladatokat a szerződés hatályba lépésétől a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023.06.30-ig látja el. Az egyes részfeladatokra vonatkozó teljesítési határidők a Megrendelő egyedi megrendelései alapján kerülnek meghatározásra.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A kormány által elfogadott Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése. Az intézkedések hosszútávra biztosítják a fenntartható fejlődést, növelik a térség népességmegtartó erejét, megállítják és visszafordítják az elvándorlást és jobb feltételeket kínálnak az itt élő lakosság számára. A 2020-2024. évekre vonatkozó fejlesztési forrásból lehetőség van turisztikai szolgáltatások és desztinációs szintű fejlesztések megvalósítására. Ez különösen időszerűvé teszi egy marketingstratégia megalkotását, ami a Vállalkozó feladata a Szerződés alapján.

A Szerződés 4. számú Műszaki leírás mellékletének II. bekezdés 1. Stratégiai tervezés, tanácsadás pontja szerint „… stratégiai terv esetén a terjedelem-elvárás min. 80-100 oldalas tanulmány, amelyet elektronikusan személyes prezentáció keretében kell megrendelő részére átadni.” A személyes prezentációra mindezidáig nem kerülhetett sor annak ellenére, hogy erre három időpontot ajánlott fel (2022. június 24., 2022. november 23. és 2022. december 8.) a Megrendelő a Vállalkozónak.

Mindezek ellenére 2022. június 24-én a stratégiát a Megrendelő bemutatta az Alapító számára. Ezen az ülésen az Alapító a 4/2022 (VI.24.) számú határozatával kötelezte a Megrendelőt, hogy társadalmasítsa a tanulmányt, illetve a soron következő tanácsülésre ismételten hívja meg a marketingstratégiát készítő Vállalkozót.

Fentiek miatt a Megrendelő a marketingstratégiát legkorábban csak 2023. január hónapban tudja az Alapító elé terjeszteni, erre tekintettel a Megrendelőnek nincs lehetősége Egyedi Megrendelőket kibocsátani a Szerződés időbeli hatálya alatt.

A Szerződés a 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. A Szerződés 4.2. pontja szerint „Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2023. január 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. február 28. napjáig) köteles teljesíteni.”

A Szerződés 7.2. pontja értelmében „A Megrendelő köteles a Keretösszeget teljes egészében kimeríteni, Egyedi Megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelőnek az Egyedi Megrendelők kibocsátásáról olyan időpontban kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó - figyelemmel a Keretszerződés Teljesítési Határidejére - a szerződésszerű teljesítésre képes legyen.”

Felek egyezően megállapítják, hogy a KeretsSzerződés szerinti előzetes egyeztetések és az ezt követően kiadott eEgyedi mMegrendelőés alapján elkészült eredménytermékeknek megfelelő személyes prezentáció előadás módjának és idejének meghatározása a KeretsSzerződés megkötését követően beállott, Megrendelő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmények okán nehézségekbe ütközött.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése a következőkről rendelkezik:

„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

Tekintettel arra, hogy a változtatás a Szerződéses ellenérték változásával nem jár, valamint arra, hogy az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét a módosítás nem tette volna lehetővé; a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a módosítás a fent meghatározott követelményeknek megfelel.

Erre tekintettel Felek a Szerződés a teljesítési határidő módosulása tekintetében a Szerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdéseire hivatkozással kívánják módosítani.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy tárgyi módosítások az ajánlati felhívásban meghatározott feltételekre nincsenek hatással. A módosítások nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől eltérő érdemi feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem befolyásolhatta volna. A fenti adatok módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Fentiek alapján a módosítások a jelen pontban foglalt kérdések tekintetében nem tekintendők lényegesnek, így azok megfelelnek az idézett jogszabályi rendelkezéseknek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 207 341 500.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 207 341 500.00 HUF