Lucrări - 592295-2020

09/12/2020    S240

Luxemburg-Luxemburg: Lucrări de amenajare, renovare și reparații la clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

2020/S 240-592295

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: M. Didier Urbain
E-mail: ugb-ao-19_026@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de amenajare, renovare și reparații la clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-19/026
II.1.2)Cod CPV principal
45000000 Lucrări de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentului contract este de a efectua lucrările referitoare, pe de o parte, la amenajările și reparațiile elementelor închise și acoperite și de finalizare și, pe de altă parte, referitoare la instalarea echipamentelor tehnice electrice și IVC, precum și a compartimentelor mobile ale clădirilor pe care le ocupă sau le va ocupa Curtea de Justiție:

— lotul 1: elemente închise și acoperite,

— lotul 2: finisare,

— lotul 3: instalații de echipamente tehnice electrice și IVC,

— lotul 4: compartimentări detașabile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Compartimentări detașabile

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44112300 Compartimentări
44112310 Pereţi despărţitori
45421141 Lucrări de compartimentare
45421152 Instalare de pereţi despărţitori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Amenajări și înlocuirea compartimentărilor detașabile: manoperă, achiziționare, livrare și manipulare de diferite tipuri de compartimentări.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 211-514692
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-19/026
Lot nr.: 4
Titlu:

Compartimentări detașabile

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Loturile 1, 2 și 3 au făcut deja obiectul unui anunț de atribuire: 2020/S 166-401697, publicat la 27 august 2020.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2020