Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 592384-2019

13/12/2019    S241

Denmark-Ringsted: Architectural, engineering and planning services

2019/S 241-592384

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Kommune
National registration number: 18957981
Postal address: Rønnedevej 9
Town: Ringsted
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Chefjurist Anders Ingemann
E-mail: adin@ringsted.dk
Telephone: +45 57626858
Internet address(es):
Main address: www.ringsted.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse

II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”, hvor en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Dette udbud samler de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (samlet Ordregiver) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 079 700.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71210000 Advisory architectural services
71222000 Architectural services for outdoor areas
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Ringsted Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”. I handleplanen er en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Med dette udbud samler Ringsted Kommune (herefter ”Ringsted Kommune”) og Ringsted Spildevand A/S (herefter ”Ringsted Spildevand”) de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (herefter samlet benævnt ”Ordregiver”) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har Ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Projektorganisation og ressourcer / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Procesbeskrivelse, samskabelse og risikostyring / Weighting: 40
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 135-332490
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/12/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MOE A/S
Town: Næstved
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 3 989 000.00 DKK / Highest offer: 4 963 750.00 DKK taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klagenævnet for Udbud
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2019