Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 592465-2021

19/11/2021    S225

Frankrike-Lyon: Underhåll och reparation av IT-utrustning

2021/S 225-592465

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: préfecture de la région Rhône-Alpes
Postadress: 106 rue Pierre Corneille
Ort: Lyon Cedex 03
Nuts-kod: FRK Auvergne-Rhône-Alpes
Postnummer: 69419
Land: Frankrike
E-post: Achats@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
Telefon: +33 472616220
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.marches-publics.gouv.fr/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

accord-Cadre de prestations de maintenance des systèmes de téléphonie fixe et de leurs périphériques pour les sites des services de l État et de certains de ses établissements publics en région ARA

Referensnummer: AUTOCOMS_2_ARA_2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50312600 Underhåll och reparation av IT-utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

réalisation de prestations de maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe (autocommutateurs) et de leurs périphériques pour les sites des services de l État et de certains de ses établissements publics en région Auvergne-Rhône-Alpes

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 375 404.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l Ain (01) et du Rhône (69)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK21 Ain
Nuts-kod: FRK26 Rhône
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour les départements de l Ain (01) et du Rhône (69)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l Allier (03) et du Puy-De-Dôme (63)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK11 Allier
Nuts-kod: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l Allier (03) et du Puy-De-Dôme (63)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l Ardèche (07) de la Drôme (26)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK22 Ardèche
Nuts-kod: FRK23 Drôme
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour les départements de l Ardèche (07) de la Drôme (26)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département du Cantal (15)

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK12 Cantal
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour le département du Cantal (15)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département de l Isère (38)

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK24 Isère
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour le département de l Isère (38)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département de la Loire (42)

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK25 Loire
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour le département de la Loire (42)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département de la Haute-Loire (43)

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK13 Haute-Loire
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour le département de la Haute-Loire (43)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74)

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK27 Savoie
Nuts-kod: FRK28 Haute-Savoie
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurspériphériques pour les départements de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe en réseau en environnement MITEL pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK Auvergne-Rhône-Alpes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe en réseau en environnement MITEL pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe en réseau en environnement ALCATEL pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50330000 Underhåll av telekommunikationsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRK Auvergne-Rhône-Alpes
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe en réseau en environnement ALCATEL pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 50
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 100-264145
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA-2021
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l'ain (01) et du Rhône (69)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: sybord sas
Postadress: siège social : 199 chemin du Grand Revoyet
Ort: Saint-Genis Laval
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69230
Land: Frankrike
Internetadress: https://sybord-etg.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 841 880.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 1 841 880.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l'allier (03) et du Puy-De-Dôme (63)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: nettel
Postadress: 15 rue Gilles Durant
Ort: Clermont Ferrand
Nuts-kod: FRK14 Puy-de-Dôme
Postnummer: 63000
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.nettel.fr/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 601 248.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 601 248.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour les départements de l'ardèche (07) de la Drôme (26)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: c'Pro
Postadress: 53 rue des Langories
Ort: Valence
Nuts-kod: FRK23 Drôme
Postnummer: 26000
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.cpro.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 368 400.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 368 400.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département du Cantal (15)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: nettel
Postadress: 15 rue Gilles Durant
Ort: Clermont Ferrand
Nuts-kod: FRK14 Puy-de-Dôme
Postnummer: 63000
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.nettel.fr/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 114 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 114 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département de l'isère (38)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: sybord sas
Postadress: 199 chemin du Grand Revoyet
Ort: Saint-Genis Laval
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69230
Land: Frankrike
Internetadress: https://sybord-etg.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 458 640.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 458 640.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département de la Loire (42)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: sybord sas
Postadress: 199 chemin du Grand Revoyet
Ort: Saint-Genis Laval
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69230
Land: Frankrike
Internetadress: https://sybord-etg.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 682 464.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 682 464.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour le département de la Haute-Loire (43)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: gotel
Postadress: 4 rue Pierre Farigoule
Ort: Le Puy-en-Velay
Nuts-kod: FRK13 Haute-Loire
Postnummer: 43000
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.gotel.fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 241 440.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 241 440.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe isolés et de leurs périphériques pour départements de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: spie ics (mandataire)
Postadress: 16 rue Albert Camus
Ort: Bron
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69500
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: nxo france (co-traitant)
Postadress: parc Technoland - 2 allée des Abruzzes - zI Champ Dolin-Rue Aime Cotton
Ort: Saint-Priest
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69800
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.nxo.eu/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 732 978.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 732 978.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe en réseau en environnement MITEL pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: spie ics (mandataire)
Postadress: 16 rue Albert Camus
Ort: Bron
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69500
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: nxo france (co-traitant)
Postadress: parc Technoland - 2 allée des Abruzzes - zI Champ Dolin-Rue Aime Cotton
Ort: Saint-Priest
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69800
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.nxo.eu/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 714 716.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 1 714 716.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AUTOCOMS_2_ARA_2021
Del nr: 10
Benämning på upphandlingen:

maintenance préventive et corrective des systèmes de téléphonie fixe en réseau en environnement ALCATEL pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: spie ics (mandataire)
Postadress: 16 rue Albert Camus
Ort: Bron
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69500
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: nxo france (co-traitant)
Postadress: parc Technoland - 2 allée des Abruzzes - zI Champ Dolin-Rue Aime Cotton
Ort: Saint-Priest
Nuts-kod: FRK26 Rhône
Postnummer: 69800
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.nxo.eu/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 619 638.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 619 638.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Lyon
Postadress: 184, rue Duguesclin
Ort: Lyon
Postnummer: 69003
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telefon: +33 478141010
Fax: +33 478141065
Internetadress: http://Lyon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadress: 53 boulevard Vivier Merle
Ort: Lyon
Postnummer: 69003
Land: Frankrike
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Lyon
Postadress: 184 rue Duguesclin
Ort: Lyon
Postnummer: 69003
Land: Frankrike
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/11/2021