Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 592499-2021

19/11/2021    S225

Frankrike-Mâcon: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

2021/S 225-592499

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ville de Mâcon
Postadress: hôtel de Ville - quai Lamartine
Ort: Macon Cedex
Nuts-kod: FRC13 Saône-et-Loire
Postnummer: 71018
Land: Frankrike
E-post: Concessionsmp@ville-macon.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.macon.fr
Upphandlarprofil: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de chaleur et de froid

Referensnummer: MACON_210809_entretien chaud et froid
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de chaleur et de froid

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 113 316.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de chaleur

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50531100 Reparation och underhåll av varmvattenberedare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRC13 Saône-et-Loire
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

ville de Mâcon et communes associées

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de chaleur

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de froid

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50730000 Reparation och underhåll av kylargrupper
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRC13 Saône-et-Loire
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

ville de Mâcon et communes associées

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de froid

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 156-413116
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: A21041L01
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de chaleur

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: spie facilities sas
Postadress: 32 rue de la Redoute
Ort: Saint-Apollinaire
Nuts-kod: FRC11 Côte-d’Or
Postnummer: 21850
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 240 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 73 212.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: A21041L02
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

entretien, maintenance et dépannage des équipements de production de froid

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: spies facilities sas
Postadress: 32 rue de la Redoute
Ort: Saint-Apollinaire
Nuts-kod: FRC1 Bourgogne
Postnummer: 21850
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 160 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 40 104.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: tribunal Administratif de Dijon
Postadress: 22, rue d'assas BP 61616
Ort: Dijon
Postnummer: 21016
Land: Frankrike
E-post: Greffe.ta-dijon@juradm.fr
Internetadress: http://dijon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: tribunal Administratif de Dijon
Postadress: 22, rue d'assas BP 61616
Ort: Dijon
Postnummer: 21016
Land: Frankrike
E-post: Greffe.ta-dijon@juradm.fr
Internetadress: http://dijon.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/11/2021