Diensten - 593083-2019

13/12/2019    S241    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2019/S 241-593083

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Farkasné Rédl Rita
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gyártási, valamint kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. értékesítés-támogatási kommunikációjához

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gyártási, valamint kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. értékesítés-támogatási kommunikációjához

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822500
79821000
92112000
79311200
79416000
79952000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 30/10/2018
Einde: 31/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-041494

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 15
Benaming:

„Gyártási, valamint kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. értékesítés-támogatási kommunikációjához”

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
92112000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Gyártási, valamint kapcsolódó grafikai tervezési feladatok ellátása a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. értékesítés-támogatási kommunikációjához” A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 10 000 000,- Ft azaz nettó tízmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 3 000 000,- Ft, azaz nettó hárommillió forint opció.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 30/10/2018
Einde: 31/01/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 000 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Zöldmáli út 72.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1025
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Zöldmáli út 72.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1025
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (6) bekezdésben meghatározott, de minimális jogcímre tekintettel

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 HUF