Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 593219-2020

09/12/2020    S240

Polen-Krakau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 240-593219

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Ignatianum w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 6761687491
Postanschrift: ul. Kopernika 26
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Granat, Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@ignatianum.edu.pl
Telefon: +48 123999614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu Rack, zasilacza awaryjnego UPS, systemu taśm LTO

Referenznummer der Bekanntmachung: 211/BZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu Rack, zasilacza awaryjnego UPS, systemu taśm LTO (zwanego dalej również „asortymentem”), z podziałem na siedem części zamówienia:

— część nr 1 – firewall wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki,

— część nr 2 – monitor – 3 sztuki,

— część nr 3 – switch 24 – portowy – 2 sztuki,

— część nr 4 – switch 48 – portowy – 2 sztuki,

— część nr 5 – szafa montażowa typu rack – 1 sztuka,

— część nr 6 – zasilacz awaryjny ups – 1 sztuka,

— część nr 7 – system taśm LTO – 1 zestaw.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 określa odpowiednio zał. nr 1A, 1B, 1C,1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w zał. nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ dostawę niezbędnego oprogramowania i wyposażenia, jak również dla całości asortymentu - dostarczenie do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych pomieszczeń.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 316.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 zamówienia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32424000 Netzwerkinfrastruktur
48730000 Sicherheitssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa firewalli wraz z oprogramowaniem - 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1A do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 – „Gwarancja w reżimie NBD” / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie HA active/active” / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu operacyjnego wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: część nr 1 – 2 700, 00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 zamówienia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa monitorów – 3 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1B do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „Monitor o rozdzielczości 4K czyli 3840x2160” / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „Monitor z wbudowanym kalibratorem” / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu operacyjnego wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: część nr 2 – 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 5 zamówienia

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31213300 Kabelverteilschrank
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa szafy montażowej typu Rack – 1 sztuka. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1E do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu operacyjnego wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: część nr 5 – 140, 00 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 6 zamówienia

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35100000 Not- und Sicherheitsausrüstungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 6 jest dostawa zasilacza awaryjnego UPS – 1 sztuka. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1F do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „UPS o parametrach: moc pozorna 6000 VA, moc rzeczywista 5400 W” / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „Dodatkowy zestaw baterii zwiększający czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu do 12 minut” / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu operacyjnego wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: część nr 6 – 190, 00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 7 zamówienia

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233160 Streamer-Laufwerk
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 7 jest dostawa systemu taśm LTO – 1 zestaw. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1G do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach Programu operacyjnego wiedza, edukacja i rozwój, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej: część nr 7 – 65,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-334297
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 5 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 6 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 7 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: System Data Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sienkiewicza 42
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
E-Mail: systemdata@systemdata.pl
Telefon: +48 175818282
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 856.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 316.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert – art. 85 Pzp.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art 24aa Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

a) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22) ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

d) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ofertę stanowi: oferta właściwa – formularz ofertowy (w tym formularz oferty technicznej), wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Wraz z ofertą składa się:

— wypełniony/e formularz/e JEDZ,

— dowód na dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów (o ile dot.), o czym mowa w pkt III.1.3 ogł.,

— pełnomocnictwo do reprezent. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dot),

— dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty (np. dokument rejestrowy/ pełnomocnictwo),

— dowód wniesienia wadium,

— wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot).

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami został opisany w rozdz. VIII SIWZ.

Uzasadnienie prawne i faktyczne nieudzielenia zamówienia (unieważnienia) w części nr 6: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przywołana wyżej regulacja zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy zawarcie umowy w sprawie zam. pub. jest niemożliwe z powodu braku środków na jej sfinansowanie. W przedmiotowym postępowaniu tuż przed otwarciem ofert została podana kwota na sfinansowanie zamówienia na część nr 6 w wysokości 4 725, 66 PLN brutto. Na część szóstą zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

— Networkers.pl Sp. z o.o., os. Centrum B nr 7, 30-651 Kraków z ceną 18 757, 50 PLN brutto,

— System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec z ceną 26 854, 59 PLN brutto.

Wartość każdej z tych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części i nie jest możliwe, aby Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w części nr 6 zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2020