Lieferungen - 593358-2019

13/12/2019    S241

Polen-Katowice: Teile für Bergbaumaschinen, Maschinen für die Steingewinnung und Baumaschinen

2019/S 241-593358

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 228-560715)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Baniowska
E-Mail: b.baniowska@pgg.pl
Telefon: +48 327161470

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-18

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43600000 Teile für Bergbaumaschinen, Maschinen für die Steingewinnung und Baumaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-7.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/12/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 228-560715

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: wszystkie części
Anstatt:
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: wszystkie części
Anstatt:
Tag: 06/02/2020
muss es heißen:
Tag: 06/03/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: wszystkie części
Anstatt:
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: