Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 593691-2019

Submission deadline has been amended by:  27290-2020
16/12/2019    S242    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 

Saksa-Karlsruhe: JRC:n Karlsruhen-toimipaikan A-siiven kunnostusta koskeva toteutettavuustutkimus ja suunnittelueritelmät

2019/S 242-593691

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, JRC – Joint Research Centre, JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 – JRC Sites, Radioprotection and Security
Postiosoite: PO Box 2340
Postitoimipaikka: Karlsruhe
NUTS-koodi: DE123
Postinumero: 76125
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5788
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5788
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

JRC:n Karlsruhen-toimipaikan A-siiven kunnostusta koskeva toteutettavuustutkimus ja suunnittelueritelmät

Viitenumero: JRC/KRU/2019/RP/4290
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71242000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yhteisen tutkimuskeskuksen Karlsruhen-toimipaikka on alkanut toteuttaa kokonaisvaltaista strategiaa teknisen infrastruktuurinsa uudistamiseksi. Ydinlaboratorion A-siiven kunnostustöillä on tarkoitus saattaa kaikki tekniset tilat ajan tasalle (kuumalaboratoriot, ilmanvaihto, sähkö, lämmitys, vesi, palontorjunta, säteilyntorjunta) sekä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Koko hanke jaetaan kolmeen (3) vaiheeseen toteutettavuusselvityksestä kunnostustöiden ja näin ollen myös hankintamenettelyjen tarkempaan suunnitteluun ja suunniteltujen töiden valvontaan rakennustöiden aikana. Tämä hankintamenettely koskee ensimmäistä vaihetta eli suunniteltujen toimien toteutettavuuden tarkastelua rakenteellisesta ja teknisestä näkökulmasta ottaen huomioon ydinalaa koskevat lupavaatimukset A-siiven uudistamista varten. Sopimus sisältää myös ehdotettujen kunnostustoimien arvioidut kustannukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 650 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71242000
71310000
71311300
71314300
71314310
71321000
71321400
71322200
71323100
98113100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE12
NUTS-koodi: DE123
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

SAKSA

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on JRC:n Karlsruhen-toimipaikan A-siiven kunnostusta koskeva toteutettavuustutkimus ja suunnittelueritelmät.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 650 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 6
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

hakijoiden määrää ei ole rajoitettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 206-501020
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/01/2020
Paikallinen aika: 16:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/12/2019