Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 594111-2021

22/11/2021    S226

Magyarország-Budapest: Épületátalakítási munka

2021/S 226-594111

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19153890243
Postai cím: Fővám Tér 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misovicz Tibor
E-mail: muctitkarsag@uni-corvinus.hu
Telefon: +36 309465827
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.uni-corvinus.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.uni-corvinus.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közérdekű vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ménesi Campus felújítása

Hivatkozási szám: EKR000726892021
II.1.2)Fő CPV-kód
45262700 Épületátalakítási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes ajánlattevő feladata a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdonában lévő, természetben 1118 Budapest XI. ker., Mányoki út 9. szám alatt található (Hrsz: 5603) Ménesi Campus felújítására, átalakítására irányuló beruházás tervezési, bontási, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása. A munkák során rendeltetésváltozás nem történik, az épület funkciója a meglévő állapottal azonos vegyes funkciójú oktatási, kollégiumi, és sport épület lesz. Ajánlatkérő fontos célkitűzése, hogy jelentősen növekedjen az épület energiahatékonysága, cél továbbá, hogy a beruházás a LEED Gold fenntarthatósági minősítést megszerezze.

Az 1973-tól az 1980-as évek közepéig, több ütemben létesült épület mintegy bruttó 17 575 m2 alapterületű. Az átalakítás során az épület alábbi részei elbontásra kerülnek:

- a Lepény épületrész (1 680 m2), az Oktatási tömb (4 481 m2) és a Kollégiumi tömb (6 807 m2) épületrészek belső válaszfalai elbontásra kerülnek. Teljes körűen elbontásra kerülnek a nyílászárók, homlokzati függönyfalak, burkolatok, álmennyezetek, gépészeti berendezések és rendszerek, és az elektromos berendezések és rendszerek, valamint mintegy 5 030 m2 födémszerkezet, az Oktatási tömb belső lépcsője és a Kollégiumi tömb külső menekülő lépcsője. A megmaradó épület tartószerkezetig történő visszabontásra kerül,

- teljes körűen elbontásra kerül a toldalék műhelyépület (222 m2),

- részlegesen elbontásra kerül a toldalék irodaépület (764 m2) és a sportlétesítmény épületrész (3 621 m2), mely magában foglal egy beltéri kosárlabda pályát és egy 6 sávos, 25 m-es uszodát, öltözőkkel és gépészeti helyiségekkel,

- az átalakítással érintett épületrészek azbeszt tartalmú építőanyagainak eltávolítása a feladat tárgyát képezi.

Az épület felújításának, átalakításának főbb elemei:

- a Nagy torony tetején meglévő gépészeti szint helyére a jelenlegi homlokzati kontúrokon belül egy, az egyetemet szimbolizáló jelkép kerül,

- új főbejárat alakul ki a Mányoki út felől. Az új előcsarnokhoz konzolos nyitott új terasz rész kapcsolódik,

- a Kis torony teljes egészében oktatási funkciót tölt be, új liftmaggal. Új menekülőlépcső kerül kialakításra,

- a Nagy torony szintenként megosztott vegyes használatú. A két tornyot összekötő Lepény épületrész feletti I. emeleti szinten oktatási funkció, felette 4 szinten kollégium kerül kialakításra. A zárószinten professzori szálláshelyek és közösségi tér kap helyet, - A sport épületrész helyére részben a kötelező parkolók, valamint új rekreációs terek és öltözők kerülnek.

A Beruházás keretében megújul a 21 119 m2 telekingatlanon elterülő teljes külső terület. Létrejön 11 754 m2 teljes értékű zöldfelület, 4 795 m2 burkolt felület, mely magában foglal egy 407 m2 területű kültéri sportpályát és egy 1 312 m2 területű kültéri gimnasztikai pályát. Az épület tetőszintjein összesen 1 877 m2 15 cm-nél nagyobb termőréteg vastagságú zöldtető épül. Megújul a telken belüli közműhálózat is. Az Oktatási torony tetejére napelem rendszer kerül telepítésre.

Az átalakításra kerülő épület alapterülete mintegy bruttó 16 505 m2.

Ajánlatkérő a tervezési szolgáltatás keretében engedélyezési és kiviteli tervek, valamint gyártmány és megvalósulási terv elkészítését várja el a nyertes ajánlattevőtől.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás és a szerződéstervezet (mellékleteivel együtt) tartalmazza.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 13 929 831 492.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45223200 Szerkezetépítési munkák
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45453100 Felújítás
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XI. kerület, Mányoki út 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdonában lévő, természetben 1118 Budapest XI. ker., Mányoki út 9. szám alatt található (Hrsz: 5603) Ménesi Campus felújítására, átalakítására irányuló beruházás tervezési, bontási, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása. A munkák során rendeltetésváltozás nem történik, az épület funkciója a meglévő állapottal azonos vegyes funkciójú oktatási, kollégiumi, és sport épület lesz. Ajánlatkérő fontos célkitűzése, hogy jelentősen növekedjen az épület energiahatékonysága, cél továbbá, hogy a beruházás a LEED Gold fenntarthatósági minősítést megszerezze.

Az 1973-tól az 1980-as évek közepéig, több ütemben létesült épület mintegy bruttó 17 575 m2 alapterületű. Az átalakítás során az épület alábbi részei elbontásra kerülnek:

- a Lepény épületrész (1 680 m2), az Oktatási tömb (4 481 m2) és a Kollégiumi tömb (6 807 m2) épületrészek belső válaszfalai elbontásra kerülnek. Teljes körűen elbontásra kerülnek a nyílászárók, homlokzati függönyfalak, burkolatok, álmennyezetek, gépészeti berendezések és rendszerek, és az elektromos berendezések és rendszerek, valamint mintegy 5 030 m2 födémszerkezet, az Oktatási tömb belső lépcsője és a Kollégiumi tömb külső menekülő lépcsője. A megmaradó épület tartószerkezetig történő visszabontásra kerül.

- teljes körűen elbontásra kerül a toldalék műhelyépület (222 m2).

- részlegesen elbontásra kerül a toldalék irodaépület (764 m2) és a sportlétesítmény épületrész (3 621 m2), mely magában foglal egy beltéri kosárlabda pályát és egy 6 sávos, 25 m-es uszodát, öltözőkkel és gépészeti helyiségekkel.

- az átalakítással érintett épületrészek azbeszt tartalmú építőanyagainak eltávolítása a feladat tárgyát képezi.

Az épület felújításának, átalakításának főbb elemei:

- a Nagy torony tetején meglévő gépészeti szint helyére a jelenlegi homlokzati kontúrokon belül egy, az egyetemet szimbolizáló jelkép kerül.

- új főbejárat alakul ki a Mányoki út felől. Az új előcsarnokhoz konzolos nyitott új terasz rész kapcsolódik.

- a Kis torony teljes egészében oktatási funkciót tölt be, új liftmaggal. Új menekülőlépcső kerül kialakításra.

- a Nagy torony szintenként megosztott vegyes használatú. A két tornyot összekötő Lepény épületrész feletti I. emeleti szinten oktatási funkció, felette 4 szinten kollégium kerül kialakításra. A zárószinten professzori szálláshelyek és közösségi tér kap helyet.

- A sport épületrész helyére részben a kötelező parkolók, valamint új rekreációs terek és öltözők kerülnek.

A Beruházás keretében megújul a 21 119 m2 telekingatlanon elterülő teljes külső terület. Létrejön 11 754 m2 teljes értékű zöldfelület, 4 795 m2 burkolt felület, mely magában foglal egy 407 m2 területű kültéri sportpályát és egy 1 312 m2 területű kültéri gimnasztikai pályát. Az épület tetőszintjein összesen 1 877 m2 15 cm-nél nagyobb termőréteg vastagságú zöldtető épül. Megújul a telken belüli közműhálózat is. Az Oktatási torony tetejére napelem rendszer kerül telepítésre.

Az átalakításra kerülő épület alapterülete mintegy bruttó 16 505 m2, amely az alábbi műszaki paraméterek szerint oszlik meg:

-4 szint (2 256 m2): 56 db Parkoló, Tornaterem, Öltözők

-3 szint (391 m2): Raktárak, Személyzeti helyiségek, Átkötő folyosó a Sport és Lepény épületrész között

-2 szint: Kültéri terasz szint

-1 szint (2 670 m2): Előcsarnok, Büfé, Konyha, Vizesblokkok, Gépészet, Raktárak

Földszint (2 526 m2): 299 férőhelyes, mobilfallal kettéosztható Auditórium, Oktatási terek, Co-working tér, Laborok

1. szint (1 757 m2): Olvasóterem, Adattér, Kollaboratív terek, Projekt termek

2. szint (1 757 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér, Oktatási és Kollaboratív terek

3. szint (1 757 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér, Oktatási és Kutatási terek

4. szint (1 757 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér, Oktatási és Kollaboratív terek, Előadó

5. szint (1 005 m2): Kollégiumi szobák és Közösségi tér

6. szint (629 m2): Professzori szálláshelyek és reprezentatív Közösségi tér, tetőteraszok

Ajánlatkérő a tervezési szolgáltatás keretében engedélyezési és kiviteli tervek, valamint gyártmány és megvalósulási terv elkészítését várja el a nyertes ajánlattevőtől.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás és a szerződéstervezet (mellékleteivel együtt) tartalmazza.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány az alkalmassági követelményen túli többlet tapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció 1.: 4572 m2 külső homlokzati árnyékoló tervezése és kiépítése

Opció 2.: 400 kWp napelemes rendszer tervezése és kiépítése

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlattételt, tekintettel arra, hogy az elvégzendő építési beruházás műszakilag és funkcionálisan egy egységet képez. A közbeszerzés tárgyát ennek keretében egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló feladat képezi. Az építési munkák egy összefüggő munkaterületen kerülnek elvégzésre. Az építési munkálatokat műszaki-szakmai szempontok alapján nem indokolt és nem lehetséges szétválasztani. A tervezett építési tevékenység a tárgyi telek teljes alapterületére kiterjed, ezért egynél több kivitelező számára sem felvonulási-, sem munkaterület nem lenne biztosítható. A beruházás egy építési engedély alapján valósul meg, az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása.

Tekintettel arra, hogy az átalakítás során a különböző funkciójú épületekben (kollégium, oktatási épület, sportlétesítmény) élenjáró technológiai rendszerek alkalmazása a cél, az előkészítés során a tervek és a technológia tökéletes összhangjának megteremtése a majdani működés szempontjából kulcsfontosságú. Ehhez hozzájárul, hogy az engedélyes és kiviteli tervek nyertes ajánlattevő általi elkészítése esetén az esetleges tervmódosítások, javítások saját hatáskörben kezelhetők, nem okoznak időbeli csúszást. A kivitelezés tervezéssel együttesen történő beszerzése esetében továbbá a kivitelező folyamatos tervszolgáltatást is alkalmazhat, azaz a beruházás bizonyos elemeinek a kivitelezését meg tudja kezdeni anélkül, hogy az összes szakági terv elkészülne.

A részekre történő ajánlattétel biztosítása a fentiekre tekintettel a gazdasági racionalitással ellentétes volna, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná, a szerződéses ellenértéket, valamint a szükséges teljesítési időtartamot jelentősen megnövelné.

2) A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam naptári napban értendő, és a szerződés hatályba lépésétől számítottan kezdődik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 131-344552
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 929 831 492.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

bontási munkák, földmunkák, szerkezetépítési munkák, kőművesmunkák, bádogosmunkák, szárazépítési munkák, burkolási munkák, nyílászárók beépítése, felületképzési munkák, asztalos munkák, lakatos munkák, szigetelési munkák, felvonóépítési munkák, konyhatechnológiai munkák, útépítés, kertészeti munkák, erős- és gyengeáramú munkák, közműépítési munkák, gépészeti munkák, tervezési munkák, különösen építészeti tervezés, tartószerkezeti tervezés, LEED projekt mérnöki feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai:

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1037 Budapest, Bojtár Utca 51. (adószáma: 14776355-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/11/2021