Werken - 594157-2021

TITitelBelgië-Gent: Aanleggen van fietspad
NDPublicatienummer aankondiging594157-2021
PDPublicatiedatum22/11/2021
OJNummer PB S226
TWPlaats van de koperGENT
AUOfficiële naam van de koperMobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen (0316.380.841_17466)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperBE
AAType koper8 - Andere
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden17/11/2021
DTUiterste indieningsdatum29/11/2021
NCType contract1 - Werken
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging2 - Aanvullende inlichtingen
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45112200 - Afgraven van grond
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
77340000 - Snoeien van bomen en heggen
77211400 - Vellen van bomen
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
45112500 - Grondverzet
45233128 - Bouwen van rotonde
45233129 - Bouwen van kruispunt
45233229 - Onderhoud van bermen
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
45316213 - Installeren van wegbebakening
45112450 - Archeologisch opgravingswerk
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE23
IAInternetadres (URL)https://wegenenverkeer.be
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU