Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 594697-2019

16/12/2019    S242

Polska-Zawiercie: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 242-594697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 099-225524)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zawiercie (Pełnomocnik Grupy Zamawiającej)
Adres pocztowy: ul. Leśna 2
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Felczuk lub Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Tel.: +48 324941267/+48 324941245
Faks: +48 326722684/+48 326721513
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zawiercie.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szczekociny
Adres pocztowy: ul. Senatorska 2
Miejscowość: Szczekociny
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Derda, Artur Gąsior
E-mail: umig@szczekociny.pl
Tel.: +48 343557069
Faks: +48 343557145
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szczekociny.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: um@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960600
Faks: +48 322960506
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sosnowiec.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Poręba
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Poręba
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Ostrowska, Adam Grzeszny
E-mail: sekretariat@umporeba.pl
Tel.: +48 326771355
Faks: +48 326771746
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umporeba.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łazy
Adres pocztowy: ul. Traugutta 15
Miejscowość: Łazy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ściślicka
E-mail: um@lazy.pl
Tel.: +48 326729422
Faks: +48 326729488
Adresy internetowe:
Główny adres: http://nowe.lazy.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Irządze
Adres pocztowy: Irządze 124
Miejscowość: Irządze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-446
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Czesław Słuszniak
E-mail: urzad@irzadze.pl
Tel.: +48 343543009
Faks: +48 343453110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.irzadze.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Numer referencyjny: ZP.271.46.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1 068 instalacji solarnych, 2 034 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania oraz 162 instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w: gminie Irządze, gminie Łazy, gminie Poręba, gminie Sosnowiec, gminie Szczekociny oraz gminie Zawiercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 099-225524

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

W ramach Części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 351 szt.

Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 666 szt.

Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Powinno być:

W ramach części I – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1 068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt.

Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 665 szt.

Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

W ramach Części II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2 034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2 034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW - 75 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW - 13 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW - 283 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW - 42 szt;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW - 491 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW - 13 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW - 24 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW - 413 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW - 16 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW - 28 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW - 9 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW - 240 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW - 8 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW - 8 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW - 161 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW - 63 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW - 26 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW - 3 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW - 85 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW - 1 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW - 4 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW - 2 szt.;

• Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 19,32 kW - 1 szt..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ: PFU

Powinno być:

W ramach części II – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikroinstalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikroinstalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW – 75 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW – 13 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW – 1 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW – 283 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW – 1 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW – 41 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW – 3 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW – 491 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW – 14 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW – 24 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW – 414 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW – 16 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW – 28 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW – 9 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW – 240 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW – 8 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW – 3 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW – 8 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW – 161 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW – 3 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW – 2 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW – 63 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW – 2 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW – 3 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW – 25 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW – 2 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW – 3 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW – 85 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW – 1 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW – 1 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW – 4 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW – 2 szt;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW – 2 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW – 2 szt.;

— Zestaw paneli fotowoltaicznych płaskich o łącznej mocy min. 21,00 kW – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

W ramach Części IV - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet: wykonanie dokumentacji projektowych 162 instalacji kotłów na pellet w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na pellet w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery typy instalacji kotłów na pellet, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 12 kW, w ilości 70 sztuk;

• Zestaw II: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 16 kW, w ilości 58 sztuk;.

• Zestaw III: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 24 kW, w ilości 28 sztuk;

• Zestaw IV: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 32 kW, w ilości 6 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Powinno być:

W ramach części IV – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet: wykonanie dokumentacji projektowych 162 instalacji kotłów na pellet w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na pellet w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery typy instalacji kotłów na pellet, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

— Zestaw I: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 12 kW, w ilości 70 sztuk;

— Zestaw II: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 16 kW, w ilości 58 sztuk;.

— Zestaw III: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 24 kW, w ilości 28 sztuk;

— Zestaw IV: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 32 kW, w ilości 6 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:

[W sekcji III.1.1 oraz sekcji III.1.3 zapisy dotyczące działu 5.2.3.2 IDW, tj. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje, ulegają zmianie.]

Pkt 5.2.3.2.IDW – Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) W zakresie części I:

— projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:

[W sekcji III.1.1 oraz sekcji III.1.3 zapisy dotyczące działu 5.2.3.2 IDW, tj. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje, ulegają zmianie.]

Pkt 5.2.3.2. IDW – Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

b) W zakresie części II:

— projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:

[W sekcji III.1.1 oraz sekcji III.1.3 zapisy dotyczące działu 5.2.3.2 IDW, tj. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje, ulegają zmianie.]

Pkt 5.2.3.2. IDW – Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

c) W zakresie części III:

— projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:

[W sekcji III.1.1 oraz sekcji III.1.3 zapisy dotyczące działu 5.2.3.2 IDW, tj. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje, ulegają zmianie.]

d) W zakresie części IV

— projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej), w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.

Wyjaśnienie! W przypadku każdych z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272 z późniejszymi zmianami).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez 2 lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum:

a) 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) dla części I;

b) 9 000 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) dla części II;

c) 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) dla części III;

d) 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla części IV.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę kwot dla odpowiednich zadań.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Powinno być:

1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum:

a) 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) dla części I;

b) 9 000 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) dla części II;

c) 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) dla części III;

d) 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) dla części IV.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę kwot dla odpowiednich zadań.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

W ramach Części III - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie dokumentacji projektowych 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się pięć typów instalacji pomp ciepła powietrznych, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: pompa ciepła powietrza pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW, w ilości 250 sztuk;

• Zestaw II: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 7,70 kW, w ilości 48 sztuk;.

• Zestaw III: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 13,10 kW, w ilości 222 sztuk;

• Zestaw IV: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 19,70 kW, w ilości 136 sztuk;

• Zestaw V: pompa ciepła powietrza o mocy cieplnej minimum 25,30 kW, w ilości 36 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Powinno być:

W ramach części III – dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie dokumentacji projektowych 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się pięć typów instalacji pomp ciepła powietrznych, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

— Zestaw I: pompa ciepła powietrzna pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW, w ilości 250 sztuk;

— Zestaw II: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 7,70 kW, w ilości 48 sztuk;

— Zestaw III: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 13,10 kW, w ilości 222 sztuk;

— Zestaw IV: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 19,70 kW, w ilości 136 sztuk;

— Zestaw V: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 25,30 kW, w ilości 36 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU).

Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

W zakresie Części I.

a) Certyfikat Solar Keymark dla oferowanych kolektorów słonecznych lub innego równoważnego certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN – EN 12975 – 1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – część 1: Wymagania ogólne” lub z normą równoważną, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975 - 2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – część 2: Metody badań” lub z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań” lub z normą równoważną.

Uwaga! Przedstawienie certyfikatu wydanego przez akredytowaną instytucję równoważnego względem Solar Keymark jest dopuszczalne pod warunkiem, że podlega takim samym wymaganiom dotyczącym przeprowadzenia badań i poboru próbek do analizy.

b) Karta techniczna oferowanego kolektora słonecznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: materiał obudowy kolektora, wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora, rodzaj powierzchni szkła, sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury (w tym sprawność optyczna, współczynnik strat a1, współczynnik strat a2), max. dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 W/m2 i ΔT = 30˚C, moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2 lub równoważnej (dla Tm - Ta = 0 K, dla Tm - Ta = 10 K, dla Tm - Ta = 30 K, dla Tm - Ta = 50 K, dla Tm - Ta = 70 K), odporność na uderzenia - gradobicie.

c) Certyfikat potwierdzający na badanie zgodnie z normą PN-EN 12897 lub normą równoważną oferowanego zbiornika akumulacyjnego;

d) Karta techniczna oferowanego zbiornika akumulacyjnego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: min. pojemność netto, max. temperatura pracy zasobnika, max. temperatura pracy wężownicy, maksymalne dopuszczalne ciśnienie zbiornika, maksymalne dopuszczalne ciśnienie wężownicy.

8.3.11.2. W zakresie Części II

a) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą,

b) Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: moc modułu, sprawność modułu, tolerancja mocy, wsp. temp. mocy, gwarancja wydajności mocy, wytrzymałość mech. na obciążenie od śniegu.

c) Karty techniczne oferowanych inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie przez te urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń: maksymalny prąd wejściowy, minimalne napięcie wejściowe, zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej, pobór mocy w nocy, sprawność maksymalna, sprawność europejska.

Powinno być:

[Zmianie ulegają zapisy zawarte w sekcji III.1.2 dotyczące pkt. 8.3.11.1. i 8.3.11.2 IDW – dokumenty lub oświadczeń potwierdzające, że oferowane dostawy spełniając wymagania określone przez Zamawiającego:]

W zakresie części I:

a) Certyfikat Solar Keymark dla oferowanych kolektorów słonecznych lub innego równoważnego certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN – EN 12975 – 1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – część 1: Wymagania ogólne” lub z normą równoważną, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975 – 2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – część 2: Metody badań” lub z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub z normą równoważną,

b) Karta techniczna oferowanego kolektora słonecznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: materiał obudowy kolektora, wielkość – wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora, rodzaj powierzchni szkła, sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury (w tym sprawność optyczna, współczynnik strat a1, współczynnik strat a2, maks. dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 W/m2 i ΔT = 30˚C (dalszy zapis usunięty),

c) (zapis usunięty),

d) Karta techniczna oferowanego zbiornika akumulacyjnego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: min. pojemność netto, max. temperatura pracy zasobnika, maks. temperatura pracy wężownicy, maksymalne dopuszczalne ciśnienie zbiornika, maksymalne dopuszczalne ciśnienie wężownicy.

8.3.11.2. W zakresie części II:

a) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą,

b) Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie następujących parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia: moc modułu, sprawność modułu, tolerancja mocy, wsp. temp. mocy, gwarancja wydajności mocy, wytrzymałość mech. na obciążenie od śniegu,

c) Karty techniczne oferowanych inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie przez te urządzenia następujących parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń: maksymalny prąd wejściowy, minimalne napięcie wejściowe, zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej, pobór mocy w nocy, sprawność maksymalna, sprawność europejska.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

A. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1) lub 8) ustawy Pzp.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert;

3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.6. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1785) (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

6. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć dokument (np. zobowiązanie) tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - szczegóły pkt 5.3 i 7.3.3. SIWZ.

Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3) ogłoszenia - litera B.

Powinno być:

A. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert;

3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.6. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1170) (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ);

3.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Termin związania ofertą wynosi: 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

6. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć dokument (np. zobowiązanie) tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – szczegóły pkt 5.3 i 7.3.3. SIWZ.

Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3 ogłoszenia – litera B.

Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:

A.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie - Dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.;

b) odwołanie;

c) skarga do sądu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

B.

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

8. Szczegółowe informacje dotyczące zmówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.zawiercie.bip.net.pl/

9. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, wg wzoru nr 4 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aaust. 1 ustawy Pzp.

11. Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają (przed upływem terminu składania ofert) oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy Pzp, tj.: (ciąg dalszy w sekcji II.2.4) Część I lit. C

Powinno być:

A.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie – dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp;

b) odwołanie;

c) skarga do sądu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

B.

7. Szczegółowe informacje dotyczące zmówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.zawiercie.bip.net.pl/

8. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru nr 4 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

10. Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają (przed upływem terminu składania ofert) oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy Pzp, tj.: (ciąg dalszy w sekcji II.2.4) część I lit. C

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 21/01/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Instrukcji dla Wykonawców w pkt 18.2 zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.zawiercie.bip.net.pl