29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 59489-2022

Submission deadline has been amended by:  220217-2022
TITytułPolska-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia59489-2022
PDData publikacji04/02/2022
OJNumer wydania Dz.U. S25
TWMiejscowość nabywcyRZESZÓW
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany31/01/2022
DTTermin składania ofert06/05/2022
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232451 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
32570000 - Urządzenia łączności
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231110 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232452 - Roboty odwadniające
45231221 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45231223 - Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71332000 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
34922100 - Oznakowanie drogowe
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
45232150 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233140 - Roboty drogowe
45232130 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
44423400 - Znaki i podobne elementy
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL82
IAAdres internetowy (URL)http://www.gddkia.gov.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE