Lieferungen - 594893-2021

22/11/2021    S226

die Slowakei-Banská Štiavnica: Dieselöl

2021/S 226-594893

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36022047
Postanschrift: Radničné námestie 8
Ort: Banská Štiavnica
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 96955
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Zuzana Mrázová
E-Mail: zuzana.mrazova@svp.sk
Telefon: +421 456945157
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://svp.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Referenznummer der Bekanntmachung: CS SVP PR 2684/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín, tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a nákup diaľničných známok.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 440 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132000 Benzin
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty: bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín, tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové oleje.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: naviac úkon poskytnutý v cene umývacieho cyklu / Gewichtung: 1
Kostenkriterium - Name: zľava v % za jeden liter motorovej nafty z priemerných mesačných jednotkových cien motorovej nafty v EUR bez DPH / Gewichtung: 70
Kostenkriterium - Name: zľava v % za jeden liter bezolovnatého automobilového benzínu s minimálnym oktánovým číslom 95 z priemerných mesačných jednotkových cien motorovej nafty v EUR bez DPH / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: zľava v % za jeden liter prémiovej motorovej nafty z priemerných mesačných jednotkových cien motorovej nafty v EUR bez DPH / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: cena v EUR bez DPH za jeden liter kvapaliny pre zníženie emisií AdBlue / Gewichtung: 4
Kostenkriterium - Name: zľava v % z ceny tovaru v EUR bez DPH súvisiaceho s prevádzkou vozidla / Gewichtung: 3
Kostenkriterium - Name: cena za jeden umývací cyklus osobného motorového vozidla / Gewichtung: 2
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Verejný obstarávateľ bude mať právo jednostranne predĺžiť dobu účinnosti zmluvy o ďalších 12 mesiacov, a to maximálne tri krát počas trvania zmluvy a teda spolu najviac o ďalších 36 mesiacov.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 157-415503
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SLOVNAFT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322832
Postanschrift: Vlčie hrdlo 1
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82412
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 440 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 013 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

predpokladaný podiel zákazky predstavuje 0,13%, pričom predmetom subdodávky bude dodanie redukčného činidla AdBlue.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2021