Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 595023-2020

10/12/2020    S241

Francija-Paris La Défense: Zdravstvene in druge storitve

2020/S 241-595023

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski bančni organ
Poštni naslov: 20, Avenue André Prothin, Defense 4 - Europlaza 92927
Kraj: Paris La Défense
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: CS 30154
Država: Francija
Kontaktna oseba: Procurement Team
E-naslov: tenders@eba.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eba.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://eba.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Poštni naslov: 201-203, Rue de Bercy
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: ​75589 Paris Cedex12
Država: Francija
Kontaktna oseba: Procurement Team
E-naslov: procurement@esma.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://esma.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://esma.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija za evropski GNSS
Poštni naslov: 8, Avenue du Président Kennedy
Kraj: Saint-Germain-en-Laye
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: 78102
Država: Francija
Kontaktna oseba: Procurement Team
E-naslov: tenders@gsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://gsa.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://gsa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Inštitut Evropske unije za varnostne študije
Poštni naslov: 100, Avenue de Suffren
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: 75015
Država: Francija
Kontaktna oseba: Procurement Team
E-naslov: procurement@iss.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://iss.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://iss.europa.eu
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7620
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7620
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zdravstvene in druge storitve

Referenčna številka dokumenta: EBA/2020/16/HRU/SER/OP
II.1.2)Glavna koda CPV
85100000 Zdravstvene storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje zdravstvenih in drugih storitev za sedanje in prihodnje člane osebja EBA (in sodelujoče organe) v skladu s kadrovskimi predpisi. Storitve vključujejo preglede pred zaposlitvijo, letne zdravniške preglede, preglede zdravja pri delu, svetovanje, sezonska cepljenja proti gripi in druge storitve.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 064 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85120000 Storitve zdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve
85147000 Zdravstvene storitve v podjetjih
85121200 Storitve zdravnikov specialistov
85121000 Storitve zdravniških ordinacij
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FR101 Paris
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

lokacija izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotavljanje zdravstvenih in drugih storitev za sedanje in prihodnje člane osebja EBA v skladu s kadrovskimi predpisi. Storitve vključujejo preglede pred zaposlitvijo, letne zdravniške preglede, preglede zdravja pri delu, svetovanje, politike dobrega počutja, zdravstvene in varnostne politike ter sezonska cepljenja proti gripi.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Prvotna okvirna pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta in se lahko podaljša za tri 12-mesečna obdobja. Najdaljše skupno obdobje trajanja pogodbe je torej štiri leta (1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/01/2021
Lokalni čas: 18:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/02/2021
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Prostori EBA na naslovu 20 av. André Prothin, 92400 Courbevoie, La Défense 4, FRANCIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Zaradi pandemičnih razmer v Franciji udeležba na odpiranju ponudb ne bo mogoča.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du président Robert Schuman
Kraj: Strasburg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožbo je treba vložiti na Splošnem sodišču v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropski bančni organ
Poštni naslov: 20, Avenue Prothin, Defense 4 — Europlaza 92927
Kraj: Paris La Défense
Poštna številka: 92400
Država: Francija
E-naslov: tenders@eba.europa.eu
Internetni naslov: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/12/2020