Pakalpojumi - 595030-2020

10/12/2020    S241

Luksemburga-Luksemburga: Integrētā lietu pārvaldības sistēma

2020/S 241-595030

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-pasts: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Integrētā lietu pārvaldības sistēma

Atsauces numurs: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Galvenās CPV kods
72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Integrēta un pielāgojama lietu pārvaldības IT risinājuma īstenošana (turpmāk “integrētā lietu pārvaldības sistēma” jeb “SIGA”)

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 30 104 691.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
48000000 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
72212311 Dokumentu pārvaldības programmatūras izstrādes pakalpojumi
72212780 Sistēmas, glabāšanas un satura pārvaldības programmatūras izstrādes pakalpojumi
72322000 Datu pārvaldīšanas pakalpojumi
72512000 Dokumentu pārvaldības pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī līguma mērķis ir īstenot integrētu lietu pārvaldības IT risinājumu (sauktu par “integrēto lietu pārvaldības sistēmu” jeb “SIGA”), pamatojoties uz pielāgojamu lietu pārvaldības rīku.

Darbības ietver projekta vadību, detalizētu analīzi, konfigurēšanu (modelēšanu), izstrādi, paredzētās infrastruktūras nodrošināšanu un uzstādīšanu, nepieciešamo programmatūras licenču nodrošināšanu un instalāciju, darbības pārvaldības procedūru īstenošanu, apmācību un jebkuras citas jaunās sistēmas darbībai vajadzīgās darbības.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātā risinājuma kvalitāte / Svērums: 12,70
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Koncepcijas apliecinājums (Proof Of Concept – POC) / Svērums: 13,89
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Minimāla dzīvotspējīga produkta (minimum viable product – MVP) realizācija / Svērums: 5,95
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Pielāgojamās lietu pārvaldības rīka (Adaptive Case Management – ACM) izmantošanas sākotnējā apmācība / Svērums: 1,59
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: SIGA risinājuma integrācija / Svērums: 7,94
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: IT infrastruktūra / Svērums: 3,97
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Atbalsts un darbības uzturēšana / Svērums: 3,97
Cena - Svērums: 50
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 156-384133
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-18/026
Nosaukums:

Integrētā lietu pārvaldības sistēma

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
25/11/2020
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: NET Service S.p.A.
Pilsēta: Bologna
NUTS kods: ITH55 Bologna
Valsts: Itālija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Charles Oakes & Co SARL
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 25 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 30 104 691.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 47 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Konkursa procedūra ar sarunām notiks divos atsevišķos posmos.

1. posmā visi ieinteresētie uzņēmēji (kandidāti) var iesniegt dalības pieteikumu.

2. posmā kandidāti, uz kuriem neattiecas izslēgšanas gadījumi un kuri atbilst atlases kritērijiem, tiks aicināti iesniegt piedāvājumu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Pārsūdzības jāiesniedz Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš ir uzzinājis attiecīgo informāciju.

Iesniedzot sūdzību Eiropas Ombudam, nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
03/12/2020