Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 595170-2020

11/12/2020    S242

Belgien-Evere: SMV'ers og opstartsvirksomheders anvendelse af virksomheders sociale ansvar

2020/S 242-595170

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder
Postadresse: Avenue du Bourget 1
By: Evere
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/easme/
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/easme/en
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SMV'ers og opstartsvirksomheders anvendelse af virksomheders sociale ansvar

Sagsnr.: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79315000 Socialforskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt, hvis formål er at kortlægge, vurdere og rapportere om nuværende niveauer for anvendelse af VSA/RBC-adfærdskodekser og interne handlingsplaner for VSA og bæredygtighed i SMV'er og nystartede virksomheder inden for EU, med særlig vægt på variationer mellem medlemsstater, regioner i Europa og specifikke økonomiske sektorer. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1 af udbudsbekendtgørelse 2020/S 049-114911.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 138 400.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79315000 Socialforskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt, hvis formål er at kortlægge, vurdere og rapportere om nuværende niveauer for indførelse af VSA/RBC-adfærdskodekser og interne handlingsplaner for VSA og bæredygtighed.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt, hvis formål er at kortlægge, vurdere og rapportere om nuværende niveauer for anvendelse af VSA/RBC-adfærdskodekser og interne handlingsplaner for VSA og bæredygtighed i SMV'er og nystartede virksomheder inden for EU, med særlig vægt på variationer mellem medlemsstater, regioner i Europa og specifikke økonomiske sektorer. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1 af udbudsbekendtgørelse 2020/S 049-114911.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Relevans af og sammenhæng af de foreslåede begrebsmæssige rammer / Vægtning: 30 point
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, hensigtsmæssighed, sammenhæng og fuldstændighed i tilrettelæggelsen af de foreslåede aktiviteter og af arbejdsplanen (detaljeret beskrivelse af opgaver inklusive en tydelig tidsplan) / Vægtning: 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Effektivitet, relevans og troværdighed af de foreslåede forvaltnings- og kontrolforanstaltninger vedrørende forhold til interessenter, sammenhæng i tjenesteydelsernes udførelse, kvalitet af leverancer, kontrol af sproglig kvalitet samt tjenestens kontinuitet i tilfælde af problemer, såsom fravær af et af teamets medlemmer osv. / Vægtning: 30 point
Kvalitetskriterium - Navn: Samlet vægtning for kvalitetskriterier / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Arbejdsprogrammet for 2019 og finansieringen til gennemførelse af programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (C(2018) 8098 final af 5.12.2018) og dets bilag. Det er planlagt under punktet »GRO/SME/19/D/03- Virksomhedernes sociale ansvar« i Cosme-arbejdsprogrammet for 2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 049-114911
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EASME/2020/OP/0004
Betegnelse:

SMV'ers og opstartsvirksomheders anvendelse af virksomheders sociale ansvar

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 16
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 16
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 16
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 16
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Visionary Analytics, UAB
By: Vilnius
NUTS-kode: LT LIETUVA
Land: Litauen
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 150 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 138 400.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 15 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2020