Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 595170-2020

11/12/2020    S242

Belgija-Evere: Prevzemanje družbene odgovornosti s strani malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij

2020/S 242-595170

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja
Poštni naslov: Avenue du Bourget 1
Kraj: Evere
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1140
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/easme/
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/easme/en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevzemanje družbene odgovornosti s strani malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij

Referenčna številka dokumenta: EASME/2020/OP/0004
II.1.2)Glavna koda CPV
79315000 Storitve socialnih raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) želi skleniti naročilo storitev, namenjeno popisu, ocenitvi in poročanju o trenutnih ravneh izvajanja kodeksov ravnanja s področja družbene odgovornosti podjetij/odgovornega poslovanja in notranjih akcijskih načrtov, povezanih z družbeno odgovornostjo podjetij in trajnostjo, znotraj malih in srednjih podjetij (MSP) ter zagonskih podjetij EU, s posebnim poudarkom na razlikah med državami članicami, evropskimi regijami in posameznimi gospodarskimi sektorji. Naloge, ki jih mora izvesti izvajalec, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (glej oddelek 1 obvestila o naročilu 2020/S 049-114911).

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 138 400.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79315000 Storitve socialnih raziskav
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Agencija EASME želi skleniti naročilo storitev, namenjeno popisu, ocenitvi in poročanju o trenutnih ravneh izvajanja kodeksov ravnanja s področja družbene odgovornosti podjetij/odgovornega poslovanja in notranjih akcijskih načrtov, povezanih z družbeno odgovornostjo podjetij in trajnostjo.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) želi skleniti naročilo storitev, namenjeno popisu, ocenitvi in poročanju o trenutnih ravneh izvajanja kodeksov ravnanja s področja družbene odgovornosti podjetij/odgovornega poslovanja in notranjih akcijskih načrtov, povezanih z družbeno odgovornostjo podjetij in trajnostjo, znotraj malih in srednjih podjetij (MSP) ter zagonskih podjetij EU, s posebnim poudarkom na razlikah med državami članicami, evropskimi regijami in posameznimi gospodarskimi sektorji. Naloge, ki jih mora izvesti izvajalec, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (glej oddelek 1 obvestila o naročilu 2020/S 049-114911).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Ustreznost in skladnost predlaganega konceptualnega okvira / Ponder: 30 točk
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 20 točk
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost, primernost, skladnost in celovitost organizacije predlaganih dejavnosti in delovnega načrta (podroben opis nalog, vključno z jasnim časovnim razporedom) / Ponder: 20 točk
Merilo kakovosti - Ime: Učinkovitost, ustreznost in verodostojnost predlaganega upravljanja in nadzornih ukrepov v zvezi z odnosom do deležnikov, doslednostjo pri izvajanju storitev, kakovostjo rezultatov, preverjanjem jezikovne kakovosti in neprekinjenim izvajanjem storitve v primeru težav, kot je odsotnost člana ekipe itd. / Ponder: 30 točk
Merilo kakovosti - Ime: Skupno ponderiranje meril kakovosti / Ponder: 70 %
Cena - Ponder: 30 %
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Delovni program za leto 2019 in financiranje za izvajanje Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (C(2018) 8098 final, 5.12.2018) in njegova priloga. Predviden je pod postavko „GRO/SME/19/D/03 – Družbena odgovornost podjetij“ delovnega programa COSME 2019.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 049-114911
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: EASME/2020/OP/0004
Naslov:

Prevzemanje družbene odgovornosti s strani malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
27/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 16
Število prejetih ponudb MSP-jev: 16
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 16
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 16
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Visionary Analytics, UAB
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LT LIETUVA
Država: Litva
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 150 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 138 400.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 15 %

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +35 243032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/12/2020