Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 595173-2020

11/12/2020    S242

Belize-Belmapan: Pachete software şi sisteme informatice

2020/S 242-595173

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Union, represented by the European Commission
Adresă: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Localitate: Belmapan
Cod NUTS: BZ BELIZE
Țară: Belize
Persoană de contact: Hansmann, Nicolaus
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Număr de referinţă: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Health Support Programme Belize

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33000000 Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BZ BELIZE
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 34
Contractul se reînnoiește: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/03/2021
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/12/2020