Építési beruházás - 595311-2020

11/12/2020    S242

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 242-595311

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei út 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végh Judit
E-mail: judit.vegh@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000313452020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000313452020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző közp. kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000313452020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző központ kivitelezés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
39715300 Épületgépészeti berendezések
45111100 Bontási munka
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Sportközpontok Balatoni utánpótlás edző- és képző- központot kíván létrehozni a Magyar Állam tulajdonában lévő 7459/1 HRSZ-ú ingatlanon található épület felújításával. Az épület rekonstrukciója után a központ lehetővé teszi a sportolók fogadását, utánpótlás nevelését, képzését, közösségi programok szervezését, rendezését, hozzájárul az üdülő övezet sportrégióvá fejlesztéséhez.

A projekt a 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz épületet érinti. Az érintett épület kapcsán elmondható, hogy épületenergetikai minősége nem megfelelő, jelenlegi energiafelhasználása túlzott, pazarló. Ebből kifolyólag a projekt célja az épület épületenergetikai fejlesztése, melynek hatására a felújítás után a létesítmény megfelel a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek. Cél továbbá, hogy az épület energetikai működése hatékony és takarékos legyen, csökkenjen a primer energiafelhasználás és az ÜHG kibocsátás.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A közbeszerzés mennyisége:

Az épület hasznos alapterülete átalakítás után: 1859,12 m2

A fejlesztéshez kapcsolódóan a létesítmény főépülete és földszintes kiszolgáló épületrésze kerül felújításra, mely a sportolók számára, szállás-, étkezési és képzési lehetőséget biztosít.

A felújítás nem építési engedély köteles munka.

Az épület felújítása során:

— 1480 m2 betonaljzat bontása,

— 517,0 m2 válaszfal bontása,

— 360,1 m2 faragott kő, és téglaburkolat bontása,

— 440,0 m2 fémlemez fedés bontása,

— 913,0 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül szálló épületrészben.

A földszinti kiszolgáló épületrésznél:

— 610 m2 betonaljzat bontása,

— 416,9 m2 válaszfal bontása,

— 160,0 m2 faragott kő bontása,

— 676,0 m2 szigetelés bontása,

— 248,1 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül.

Felújítás során:

— 1372,6 m2 könnyű homlokzati állvány,

— 573 m3 nehéz homlokzati állvány

— 818,0 m2 aljzatbeton (monolit vasbeton),

— 563,0 m2 válaszfalazás,

— 2978,0 m2 vakolási munka,

— 708,0 m2 szerelt, és

— 316,0 m2 látszóbordás gipszkarton álmennyezet,

— 830,0 m2 kerámia falburkolat,

— 864,0 m2 textil padlóburkolat,

— 366,4 m2 szerelt kő homlokzatburkolat,

— 414,0 m2 fémlemez fedés,

— 3650,0 m2 falfestés készül szálló épületrészben,

— 366,0 m2 Faragott kő építése

— 380,0 m2 faburkolat

Munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is:

— a víz- és szennyvízvezeték,

— a hőszivattyús fűtés, melegvíz ellátás és a szellőzés kiépítését tartalmazza.

Az elektromos munkák tartalmazzák:

— a kábelezéseket,

— energiahatékonysági automatika kiépítése,

— napelem rendszer megvalósítása,

— 1 db jakuzzi

— 1 db szauna építése

— konyhatechnológia kiépítése, melegítőkonyha

— szerelvényezéseket és

— a lámpatestek elhelyezését.

Tetőtérben új gépészeti tér kerül kialakításra. Az épület energia ellátását részben napenergia hasznosítással kerül megoldásra.

A részletes műszaki leírást/ kiviteli tervdokumentációt és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetést a K.D. tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. 1 fő, jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában részt vett szakember, aki Balatont érintő felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területi övezetbe tartozó part menti településen, épület energiahatékonysági fejlesztésben és építésében és/vagy bővítésében és/vagy felújításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. 1 fő jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában részt vett szakember, aki monolit vasbeton szerkezetek kivitelezésében szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Építéstechnológia terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 540
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7 ponthoz: megadott időtartam naptári napban értendő, AK rögzíti, hogy a teljesítési határidőt a munkaterület átadás-átvételét követően kell számítani. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel nem számít bele.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2.1.-2.2. értékelési alszempontokkal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó

Gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A tehát a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:

ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:

ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Sz1) A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek).

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.

A kivitelezői névjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.

A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11)-(12) bek. is irányadók.Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AK (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 8 évre (96 hónapra) és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónapon) belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye, valamint az M1)2 pontban megjelölt alkalmassági követelmény esetében bemutatott rendszer megtekintéséhez/ellenőrzéséhez szükséges elérhetőség(ek) leírását

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről.

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

— a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

— a szakmai gyakorlatot igazoló elektronikus űrlapot, melyben Ajánlattevő nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül),

— szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, ha az önéletrajzban nem szerepel,

— ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozó parti és partközeli településeken belüli, magasépítésre vonatkozó,

M1)1 legalább 1 (egy) db hasznos 1 390 m2 alapterületű épület kivitelezési referenciát,

M1)2 legalább 1 (egy) db olyan kivitelezési referenciával, ahol a megvalósítás során készült olyan épületautomatikai rendszer, ami a saját napenergia termeléséhez igazítja a létesítményben működő épületgépészeti berendezéseinek a működését és amelyben a megtermelt áram azonnal felhasználásra kerül, mind az épületgépészeti mind a villamos berendezések által.

Az M1)1-M1)2 referenciák tekintetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 8 évre (96 hónapra) és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 5 éven (60 hónapon) belüli időpontra esik.

Ajánlatkérő az M1)2. pont szerinti alkalmassági követelmény esetén előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Ajánlatkérő a Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó parti és partközeli települések definíciója alatt a következőket érti:2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében felsorolt települések.

Ajánlatkérő referenciaként olyan épületautomatikai rendszert kér igazolni, ami a létesítmény működésének minimum a napelem, a hőszivattyú, a HMV és a szellőzés rendszerét szabályozza, mint különálló épületautomatikai rendszer és folyamatosan kimutatja a megtakarítás és a fogyasztás mértékét.

Ajánlattevőnek igazolnia kell az épületfelügyeleti terv (megvalósulási terv) becsatolásával, hogy a rendszer működésének az alapja a megtermelt villamos energia legnagyobb mértékű felhasználására van optimalizálva. Az épületfelügyeleti tervet a K.D. III. fejezetében leírt követelményrendszer alapján kell Ajánlattevőnek igazolnia. A pontos meghatározása a feltételrendszernek: az épületgépészeti műszaki leírás 9-10. oldal épületfelügyelet alcímében.

At-nek kettő szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület” szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Amennyiben nyertes ajánlattevő nettó 75 millió forintot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a nettó 75 millió forint és az igényelt előleg összegének a különbözete erejéig. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet tartalmazza.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 2-2 %-a), késedelmi (1 %-a naponta, max. 20 %), meghiúsulási (30 %), szerződésszegési kötbér (20ezer/szerződésszegés, max. 10millió). Jótállás: 24 hónap, a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletnek a közhasználatú építményekre vonatkozó előírási által kötelezően nem szabályozott körben érvényesül, ez meghaladóan a Kormány rendelet előírásai alkalmazandóak.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 9 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

Vállalkozó köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a) 2017. évi CL. törvény;

b) 2007. évi CXXVII. törvény;

c) 2011. évi CXCV. törvény;

d) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;

e) 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)-(6);

f) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §, 32/B §.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/01/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/01/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt.53. § (6) bek. alapján jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra.

2) Tárgyi eljárást az BMSK Zrt. a Nemzeti Sportközpontok nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Nemzeti Sportközpontok, mint megrendelő köti meg.

3) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020. december 21. 10:00 óra. Találkozás helye: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz. (Deák Ferenc sétány és Csongor utca sarka) az épület bejárata, AK konzultációt nem tart.

5) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

— AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

— az előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot,

— felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot, tekintettel arra, hogy AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan rendelkezzen „All risk” típusú építési-szerelési biztosítással: legalább 10 000 000,- Forint/káresemény és legalább 100 000 000,- Forint/kárév,

— AT nyilatkozatát az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben).

Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek csatolnia kell:

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

— a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot,

— a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról szóló nyilatkozatot

6) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

7) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2.1-2.2. és 3. értékelési részszempont esetében a pontozás (pontkiosztás) módszerével történik. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2.1. és 2.2. értékelési részszempontok vonatkozásában „Igen”-t ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2.1. és 2.2. értékelési részszempontokra és az M2)1-M2)3 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

9) Nyertes AT-nek (közös AT esetén az egyik közös AT-nek), vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001 (EN ISO 14001), környezetvédelmi vezetési rendszerrel, valamint ISO 45001:2018 szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, vagy azokkal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, tartalmilag a fenti szabványok előírásaival kapcsolatban - a környezet védelmének biztosítása érdekében - mindenben megfelelő, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében tett intézkedésekkel, tartalmilag a fenti szabványok előírásaival kapcsolatban mindenben megfelelő, egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a fenti dokumentumokkal, melynek hiánya az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

10) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

15) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

16) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

17) ATnek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el.AT-nek szakmai AJ-ot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, valamint a 2.1-2.2. értékelési részszempontra jelölt szakemberekre vonatkozó AT nyilatkozatából és az építésszervezési tervből áll.

18) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

19) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

További információ a karakterkorlátozás miatt a felhívás VI.4.3) pontjában folytatódik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3) további információ pont itt folytatódik:

20) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

21) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

22) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2020