Építési beruházás - 595323-2020

Submission deadline has been amended by:  210475-2021
11/12/2020    S242

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi épület kivitelezése

2020/S 242-595323

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csepregi Judit
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-73061
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kancellaria.unideb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001167722020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001167722020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-951_PILOT Kutatólaboratórium létrehozása

Hivatkozási szám: EKR001167722020
II.1.2)Fő CPV-kód
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-951_Vállalkozási szerződés PILOT Kutatólaboratórium létrehozására a Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park területén GINOP-2.3.1-20-2020-00002 sz. pályázat keretein belül

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
45214610 Laboratóriumi épület kivitelezése
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45432130 Padlóburkolás
45442100 Festés
45453000 Nagyjavítás és felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park (hrsz.: 0204/36)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Debreceni Egyetem PILOT Kutatólaboratórium létrehozását tervezi a Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park (hrsz.: 0204/36) területén.

A kutatólaboratóriumban két egymástól elválasztott területen biológiai hatóanyagok steril gyártási technológiával történő ellátása (eukariota és prokariota organoumuso, ill. populációk és törzsek fermentálása, formulálása, liofilizálása és tárolása BSL2 szintű munkakörnyezetben) fog folyni. Az épület funkcionálisan a kutató helyiségekből (technológiai tér) és az ezt kiszolgáló irodákból, vizes blokkokból, speciális és általános gépészeti terekből áll össze.

A beruházás során létrejövő létesítménnyel kapcsolatos fizikai paraméterek:

Telek mérete: 7153,00 m2

Tervezett Kutatólaboratórium bruttó alapterülete: 1247,96 m2

— földszint: 1057,60 m2

— gépészeti szint: 1094,44 m2

— tetőfelépítmény: 16,55 m2

Tervezett Kutatólaboratórium nettó (hasznos) alapterülete: 2168,59 m2

Beépítettség mértéke: 17,45 %

Utak, burkolt felületek: 1259,51 m2

Összes beépített és burkolt terület: 2507,47 m2

Zöldterületi arány: 63,62 %

Építménymagasság: 8,27 m

A steril tisztatéri gyártó tevékenység: 13300*31315*3200 mm külső méretű, 100 mm vastagságú PIR töltetű sík felületű falszerkezettel 100 mm vastagságú PIR töltetű síkfelületű mennyezettel, mindkét oldalán RAL9002 porszórt kivitelben, védőfóliával ellátva, lemez felület mindkét oldalon: 0,6 mm, 25my bevonat vastagsággal, fal- és mennyezeti szerkezetek nútos csatlakozású kialakításával készül.

Az épületben 386,21 m2 nettó alapterületű steril tisztatéri helyiség épül.

A steril tisztatérben aluprofilos tisztatéri ajtók kerülnek beépítésre 2 db 750 x 2100 mm, 28 db 1000 x 2100 mm, 4 db 1400 x 2400 mm névleges méretben, 60 mm ajtólap vastagsággal, eloxált aluminimum kivitelben, tisztatéri falhoz csatlakozó profilos tokszerkezettel, 3 irányban állítható alumínium szerkezetű tisztatéri zsanérokkal, automata mozgó küszöbbel, 24V elektromos csapretesz beépítésével az ajtólapok felső pozíciójába alaphelyzetben nyitott állapotban, zöld-piros állapotjelző és vésznyitó nyomógombokkal felszerelve.

A steril tisztatérben aktív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 x 800 x 1658 mm, 3 db 800 x 800 x 800 mm méretben, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal, biztonsági üvegezéssel, felső steril szűrődobozzal, 100 mm légtechnikai csatlakozással, Beépített HEPA H14 steril szűrővel (150 mm), ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel.

A steril tisztatérben passzív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 x 800 x 800 mm mérettel, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal, biztonsági üvegezéssel, ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel.

Az épület külső homlokzatain 791,22 m2 felületen egy rétegben, 1 mm-es szemcsemérettel szürke színű nemesvakolat készül.

A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek minősülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelményre bemutatott,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-2.3.1-20-2020-00002

II.2.14)További információk

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkezdő bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

NY.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt

Engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Előzetes igazolás: ATnak az EEKD-t kell benyújtania, amelyben AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa" szakaszában. Utólagos Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szólóigazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásmásolati példányát.

Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az M.1.)-M.2.) alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.

M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését

— képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,

— a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban szükséges megadni. A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges benyújtani.

Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására.

M.2.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább:

— a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,

— az építési beruházás tárgyát,

— mennyiségét,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét,

— referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő öt év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:

— M.1.1.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap) rendelkezik,

— M.1.2.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap) rendelkezik,

— M.1.3.) 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap) rendelkezik.

Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időt egyszer veszi figyelembe.

M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db nettó 1500 m2 (hasznos) alapterületet elérő vagy meghaladó kivitelezésre és/vagy épület felújításra és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattevő egy előlegszámla, hét részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a szerződés szerint. Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. A számla a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. utófinanszírozás szabályai szerint történik. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidővel. A vállalkozói díj kifizetése a jelen felhívás II.2.13) pontja szerinti támogatásból történik figyelemmel a 1629/2020. (X.1.) Korm. határozatra. Támogatás intenzitása 100 %. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A Kbt. 135. § (8) bek. szerint Ajánlatkérő a szerződés - áfa nélkül számított - elszámolható összege 15 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § szerint.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg tartalékkeretet.

Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, maximum 29 %. Alapja: nettó vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér: 29 % Alapja: nettó vállalkozói díj.

Részletek a szerződéstervezetben. Jótállás: min. 36 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/01/2021
Helyi idő: 11:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/01/2021
Helyi idő: 13:30
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.

2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.

6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó

7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.

8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).

9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11.§ (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített felolvasólapot űrlapot kell tartalmaznia,amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.

11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).

12. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.

E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania:

— az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva,

— a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalatát bemutató önéletrajzot. Ha a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótoltatható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

13. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

17. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.

18. FAKSZ: dr. Csepregi Judit (lajstromszám:01020).

19. A műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

20. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.

21. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 200 000 000 Ft/kár és 800 000 000 Ft/év

Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megrendelő által jelenszerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.

22. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban nevesített tervezők ajánlatban történő megnevezése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján összeférhetetlenséget eredményezhet, amelynek következtében a Kbt. 62. § (1) bek. m) pontjában lévő kizáró ok miatt az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. b) pontja alapján érvénytelen.

23. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2020