Építési beruházás - 595632-2020

11/12/2020    S242

Magyarország-Fertőd: Magasépítési munka

2020/S 242-595632

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn út 2.
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenőffy Adrienn Katalin
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Telefon: +36 99537640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esterházy-kastély "Múzeumi tömb" kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000045922020
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó generál kivitelezési feladatok ellátásához (projekt azonosító: GINOP-7.1.1-15-2016-00027)

A projekt helyszíne: 9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2., hrsz. 141.

A kivitelezési terület: Esterházy-kastély középrizalit („Múzeumi tömb”)

Épület műemléki törzsszáma: 3596

Projekt összefoglaló leírása:

A kivitelezési terület a kastély főépület („múzeumi tömb”) pince, földszint, I. emelet, II. emelet keleti oldalának egyes helyiségei, óra szint és belvedere szint. Keleti összekötőszárny pince, földszint, valamint a keleti szárnydéli végében helyreállítandó lépcső és a csatlakozó I. emeleti közlekedő terület. A jelenlegi felújítás csak az épület belső tereit és a díszudvar felőli előlépcső restaurálását érinti.

A földszint megnyitásával a kastély eredeti közlekedőrendszere helyreállhat, a földszint és az emelet körbejárhatóvá válik. A keleti szárny déli végébe helyreállítjuk a földszintről az I. emeletre vezető lépcsőt.

A középső épületrészben új vizesblokkokat alakítunk ki. A középső épülettömbben a 2008-12-es felújításokkal nem érintett, múzeumi területek helyiségei újulnak meg. A II. emeleten az óraszint megközelítését lehetővétevő helyiségek a felsőbb szintek előtereként lesznek kialakítva. Az óraszintre vezető lépcső alatt a jelenlegi Leopoldina lakosztály fürdőjének helyén vizesblokkot alakítunk ki előtérrel. Az óraszinten vetítő tér lesz kialakítva, míg a belvedere szint a kiállítási funkció mellett időszakos rendezvények megtartására is alkalmas.Az óra vezérlése, számlapja és mutatója a jelenlegi ütemben nem lesz felújítva. A főépületben az épületrészrészletes faanyagvédelmi kutatása, és a fejlesztési területen az érintett épületrészek előzetes régészeti vizsgálata megtörtént. A múzeumi tömb falszigetelése a földszinti padlóvonal síkjában injektálásos eljárással készül. A Belvedere helyreállításánál a korábbi fafödémet állítjuk helyre. A fa födémgerendák beemeléséhez építési segédszerkezeteket kell készíteni. Az új osztófödémre új, íves vonalvezetésű, fa és gipszkarton borítású acél lépcső vezet fel; a II. emeletről az óraszintre érkező lépcsőt a jelenlegi lépcső átalakításával,arra ráépítve alakítjuk ki. A földszint feletti födémben és az I. emelt feletti födémben új födémszakaszokat kell építeni a lichthof területére. A felújítás során sok helyen elbontjuk a korábban beépített válaszfalakat és burkolatokat. A főépület pincéjében a gépészeti gerinceket ki kell tisztázni, a felesleges vezetékeket el kell bontani, a rossz állapotú vezetékeket cserélni kell. A fűtési vezetékek a Keleti összekötőszárny meglévő hőközpontjából indulnak el. A pincei 1. számú hőközpontban külön fűtési csonk lett kialakítva az épületrész hőellátására. A földszinten és az I. emeleten és az óraszinten a középrész kiállító tereiben központi fűté slesz kialakítva, padlókonvektoros rendszerrel. A vetítőteremben hővisszanyerős gépészeti szellőzés és klíma készül. A belvedere szinten fűtés tervezése szükséges padlókonvektoros rendszerrel. A szellőzéstermészetes módon, ablakokon keresztül történik. A rendelkezésre álló teljesítmény 3 x 1 800 A; a hálózatmegfelelő, nem szükséges bővíteni. Új főelosztó helyiség kerül kialakításra.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 198 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45317300 Villamos elosztóberendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9431 Fertőd, Joseph Haydn sétány 2, hrsz.:141

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Karakterkorlát miatt a II.1.4) pont itt folytatódik:

A munkák elvégzése előtt a meglévő fővezetéki rendszert fel kell tárni, a főelosztóból elmenő vezeték és kábelnyomvonalakat dokumentáni kell, ellenőrizni a vezeték-keresztmetszeteket, terheléseket és védelmi készülékeket. A vésési, csövezési munka munkaszakaszonként egyeztetendő a restaurátorokkal, az építésvezetővel és a társszakági szerelőkkel.Az épületben szakcég által készített biztonságtechnikai hálózat működik. Ezt részben ki kell egészíteni. Új informatikai passzív hálózat készül három központtal. Az egyes központok optikai kábelezéssel kerülnek összekötésre, míg a csillagpontos csatlakozóhálózat Cat6a (Cu) vezetékezéssel készül. Intelligens elemekből felépített vagyonvédelmi rendszer is készül.

Főbb munkarészek a teljesség igénye nélkül:

— A megjelölt helyiségekben fúrt-injektált (utólagos talajnedvesség elleni injektálásos falszigetelési munkálatok)szigetelés készítése,

— Összes nettó alapterület 2 392 m2,

— Szükséges restaurálási szakágak: kő-, fa-, fém-, festő-,

— Törmelékelszállítás 700 m3; Vasalt aljzat 116 m3; Falazások 113 m2; Vakolatjavítás 2 709 m2; Szerelt szerkezetek: 1 109 m2; Hideg-meleg burkolatok 9 058 m2; Festés 9 300 m2; Szigetelések 9 500 m2.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. III.1.3./M2/a szakember az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal műemlékvédelem alá tartozó épület felújítása és/vagy rekonstrukciója során (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.III.1.3./M2/b szakem. az alkalm.-i feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tap.-al gépészeti/épületgépészeti szakt.-en műemlékvédelem alá tartozó épület felújí. és/v. rekonstruk. során (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3.III.1.3./M2/c szakem. az alkalm.-i feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapaszt.-al villamossági/épületv.-i szakt.-en műemlékvédelem alá tartozó épület felúj. és/v. rekonstr. során (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opcionális joggal rendelhető tételek felsorolása:

O1: teakonyha bútorzata és berendezési tárgyai

O2: kiállítás üzemeltetés funkcionális bútorzata (látogatói kényelmet szolgáló, jellemzően ülőbútorok)

O3: kézzel szövött selyemtapéta (156. sz. helyiség)

O4: kézzel szövött selyemtapéta (070 és 071. sz. helyiség)

O5: a selyemtapéták textiltervezése

Megrendelő az O1- O5 tételek tekintetében a rendelési jogát- akár elemenként - legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 270 naptári napig jogosult gyakorolni. Az opciók lehívása esetén nyertes Ajánlattevő az opciós mennyiség keretében megrendelt munkarészt köteles a szerződés 6.1. pontjában megadott befejezési határidőig teljesíteni.

Karakterkorlát miatt a II.2.4) pont itt folytatódik:

Opciók:

O1: teakonyha bútorzata és berendezési tárgyai

— 1 db vízforraló

— 1 db konyhai csaptelep

— 1 db hűtőszekrény

— 1 db hulladékgyűjtő

— 1 db mosogatótálca

— 1 db mikrohullámú sütő

— 1 db mosogatógép

O2: kiállítás üzemeltetés funkcionális bútorzata (látogatói kényelmet szolgáló, jellemzően ülőbútorok)

— 56 db terasz szék

— 14 db terasz asztallap

— 14 db terasz asztalláb

— 32 db kávézó szék

— 9 db kávézó asztal

— 5 db tabouret

O3: kézzel szövött selyemtapéta (156. sz. helyiség) 18 m2

O4: kézzel szövött selyemtapéta (070 és 071. sz. helyiség) 36 m2

O5: a selyemtapéták textiltervezése: 1 db

A részletes és tételes mennyiségek a közbesz. dokumentumokban találhatók. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2016-00027

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 063-150044
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Esterházy-kastély "Múzeumi tömb" kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 198 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. esetében: - Bontási munkák - Zsaluzás és állványozás - Irtás, föld- és sziklamunka - Helyszíni

Beton és vb. munka - Falazás és egyéb kőműves munkák - Ácsmunka; Szárazépítés - Hidegburkolás - Melegburkolás - Asztalos munkák -

Üvegszerkezetek elhelyezése - Fa szerkezetűnyílászárók elhelyezése - Fa szerkezetű nyílászárók restaurálása - Lakatosmunkák - Acél

Nyílászárók restaurálása - Kovácsoltvas szerkezetek - Felületképzési munkák - Szigetelési munkák - Utólagos falszigetelési munkák -

Kő szerkezetek restaurálása - Erősáramú villanyszerelés - Gyengeáramú villanyszerelés - Víz-csatorna szerelés

— Szellőzés szerelés - Klíma szerelés - Fűtés szerelés - Szaniter berendezések elhelyezése - Kávézó és teakonyha

Berendezésekelhelyezése - Mobíliák elhelyezése - Tájékoztató táblák elhelyezése - felelős műszaki vezetés MV-ÉV részszakterületen

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság esetében:

— Bontási munkák - Zsaluzás és állványozás - Irtás, föld- és sziklamunka - Helyszíni beton és vb. munka - Falazás és egyéb

Kőműves munkák - Ácsmunka - Vakolás és rabicolás - Szárazépítés - Hidegburkolás - Melegburkolás - Asztalos munkák -

Üvegszerkezetek elhelyezése

— Fa szerkezetűnyílászárók elhelyezése - Fa szerkezetű nyílászárók restaurálása - Lakatosmunkák - Acél nyílászárók restaurálása

— Kovácsoltvas szerkezetek - Felületképzési munkák - Szigetelési munkák - Utólagos falszigetelési munkák - Kő szerkezetek

Restaurálása - Erősáramú villanyszerelés - Gyengeáramú villanyszerelés - Víz-csatorna szerelés

— Szellőzés szerelés - Klíma szerelés - Fűtés szerelés - Szaniter berendezések elhelyezése - Kávézó és teakonyha berendezések

Elhelyezése - Mobíliák elhelyezése - Tájékoztató táblák elhelyezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.számú ajánlattevő:

A konzorcium neve: F-Z Esterházy-kastély Konzorcium

Vezető tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar krt.13., 11121426-2-08)

Konzorciumi tag: ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., 10738885-2-20)

2.számú ajánlattevő:

Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.; 11975201-2-08)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/12/2020