Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 595653-2019

16/12/2019    S242    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Odense: Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik

2019/S 242-595653

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Kløvervænget 16
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: henrik.timm@rsyd.dk
Telefon: +45 29135749

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Diagnostik af colun

Sagsnr.: Kapsel endoskopi
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85150000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forberedelse og udlevering af kamera kapsel, samt dianostik af colun på baggrund af kapsel undersøgelsen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forberedelse og udlevering af kamera kapsel, samt diagnostik af colun på baggrund af kapsel undersøgelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vi har i Danmark ingen læger og sygeplejersker certificerede og trænet i at evaluere billeder fra kamerapillen (Pillcam II). Ved at bruge Corperate Health som leverandør til denne ydelse får vi certificeret og trænet personale til at levere kamerapillen og evaluere billederne fra kamerapillen. Rent videnskabeligt er det også vigtigt at have det samme setup og det vil minimere fejlkilde ved at bruge Corperate Health med det samme setup i dette store kliniske studie med kamerapillen (CAREforCOLON2015) som vi har bruge i de 3 pilotstudier som ligger til grund for dette hovedstudie.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: Kapsel endoskopi
Betegnelse:

Forberedelse og udlevering af kamera kapsel, samt dianostik af colun på baggrund af kapsel undersøgelsen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Corporate Health International ApS
CVR-nummer: 36539690
Postadresse: Forskerparken 10 A
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2019