Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 595857-2019

16/12/2019    S242

Lenkija-Katowice: Dujų detektoriai

2019/S 242-595857

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 234-574541)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krystyna Królik
El. paštas: k.krolik@pgg.pl
Telefonas: +48 327161480
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1.

Nuorodos numeris: 701903476
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
38431100 Dujų detektoriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 332-1 wg asortymentu określonego w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Postępowanie składa się z 20 (części) zadań, przy czym zadanie nr 20 obejmuje 44 pozycje asortymentowe z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 234-574541

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 16/12/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 18/12/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 13/02/2020
Turi būti:
Data: 15/02/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 16/12/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 18/12/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: