Services - 595951-2019

Display compact view

16/12/2019    S242

Poland-Międzyrzecz: Public road transport services

2019/S 242-595951

Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, Tomasz Dembowy, Międzyrzecz 66-300, Poland. Telephone: +48 957426930. Fax: +48 957426979. E-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 23.12.2016, 2016/S 248-455424)

Object:
CPV:60112000 Public road transport services

Public road transport services

Instead of: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2020

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20.12.2019

Read: 

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.1.2021

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.12.2020