Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 596-2019

02/01/2019    S1

Griekenland-Chalkida: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 001-000596

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Stereas Ellados - Perifereiaki Enotita Eyboias
Postadres: Leoforos Chaina 93
Plaats: Chalkida
NUTS-code: EL64 Στερεά Ελλάδα
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aggeliki Giannoylakoy, Paraskeyi Andritsoy, Eleni Gabrili, Kyriakos Papakyriakoy
E-mail: papakyriakou.k@naevias.gr
Telefoon: +30 2221353710-711-743-706
Fax: +30 2221036073
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pste.gov.gr/index.php

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντ/λείου, πελτέ ντομάτας κ.ά., για Τ.Ε.Β.Α..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ι: Πελτές ντομάτας.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331427 Geconcentreerde tomatenpuree
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Στερεά Ελλάδα
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/06/2018
Einde: 31/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-261315

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 131324/3903/06-06-2018
Perceel nr.: 10
Benaming:

Ομάδα Ι: Πελτές ντομάτας.

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL642 Εύβοια
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ζυμαρικών, πελτέ ντομάτας, ελαίων, γαλακτοκομικών, στο πλαίσιο τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τ.Ε.Β.Α., για την Κ.Σ. Ευβοίας.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/06/2018
Einde: 30/04/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 28 168.32 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Κορινθία
Land: Griekenland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Το γεγονός ότι είναι αδύνατη η παραλαβή των υπολειπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων, έως τις 31.12.2018.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 28 168.32 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 28 168.32 EUR