Varer - 596124-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Sorø: Blodanalyseapparater

2020/S 242-596124

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Malek
E-mail: mzma@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93567239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

POCT INR markedsundersøgelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38434520 Blodanalyseapparater
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

POCT INR udstyr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38432000 Analyseapparatur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland er ved at undersøge markedet inden for POCT INR, og ønsker at høre fra leverandører, der har udstyr inden for dette marked.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Sjælland er ved at undersøge markedet inden for POCT INR, og ønsker at høre fra leverandører, der har udstyr inden for dette marked. Leverandøren skal kunne levere udstyr som er IVD-godkendt til henholdsvis hospitalsbrug og decentralt i patientens eget hjem med fuld datasikkerhed.

Udstyret skal have fuld sporbarhed på reagenser (stix) og apparaturbruger hvor dette er påkrævet. Udstyret og den tilbudte IT-løsning skal kunne leve op til de i Sundhedsstyrelsens specialeplan 2019 for klinisk biokemi stillede krav om analysekvalitet og overførsel af data mellem sektorer.

Potentielle leverandører indbydes og opfordres til at kontakte category manager Marianne Malek på mail: mzma@regionsjaelland.dk senest torsdag den 17. december 2020.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2020