Byggentreprenader - 596265-2019

17/12/2019    S243    Byggentreprenader - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Danmark-Herning: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

2019/S 243-596265

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: KPC Herning A/S
Nationellt registreringsnummer: 31179742
Postadress: Dalgasgade 25, 6. sal
Ort: Herning
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Birthe Rasmussen
E-post: uol@kpc.dk
Telefon: +45 22727627

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kpc.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Totalentreprenør på vegne offentlig myndighed
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Totalentrepriser

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hjertet, Ikast

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Opførelse af ca. 4 000 kulturhus i 2 plan og et udvendigt aktivitetesbånd på ca. 40 000 m2.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

VVS-entreprisen

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestergade 77, Ikast, Danmark

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

VVS-entreprisen med levering og montering af installationer inkl. teknisk isolering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 75 %
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 15 %
Kostnadskriterium - Namn: Projektorganisation og samarbejde / Viktning: 10 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ventilationsentreprisen

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestergade 77, Ikast, Danmark

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ventilationsentreprisen med levering og montering af installationer inkl. teknisk isolering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 75 %
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 15 %
Kostnadskriterium - Namn: Projektorganisation og samarbejde / Viktning: 10 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

CTA og installationer, IBI anlæg og selvstændig bygningsautomatik m.v.

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestergade 77, Ikast, Danmark

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Levering og montering af bygningsautomation inkl. CTA, IBI m.v.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 75 %
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 15 %
Kostnadskriterium - Namn: Projektorganisation og samarbejde / Viktning: 10 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sprinklerentreprisen

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestergade 77, Ikast, Danmark

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Levering og montering af sprinkling, funktionsudbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 75 %
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 15 %
Kostnadskriterium - Namn: Projektorganisation og samarbejde / Viktning: 10 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

El-installationer

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestergade 77, Ikast, Danmark

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Levering og montering af bygværkets elinstallationer inkl. EDB, PDS svagstrøm og ABV-anlæg m.v.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 75 %
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 15 %
Kostnadskriterium - Namn: Projektorganisation og samarbejde / Viktning: 10 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 237-431181
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 60143
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

VVS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 60143
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Ventilation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 60143
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

CTS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 60143
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Sprinkler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 60143
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

El-entreprisen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/12/2019