Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 596335-2019

17/12/2019    S243

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2019/S 243-596335

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70302040
Postai cím: Hrsz
Város: Zalabér
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8798
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dékány Endre
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu
Telefon: +36 92707582
Fax: +36 92707582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://zalaispa.hu/tarsulas/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000038212019
II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 024 249 111.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111291 Terepkialakítási munka
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45222100 Hulladékkezelő mű építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Keszthely, Hévíz, Lenti, Zalabér, Zalaegerszeg a dokumentációban részletezett helyszínek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:

Ált. feladatok: tervezési (út- és térburkolat, hulladékfeldolgozó technológia stb.) és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és

Tereprendezési munkák; telepi közművek (elektromos energia, csapadékvíz elvezetés stb.) kiépítése, transzformátor állomás bővítés, térvilágítás, tűzivíz medence építése.

Továbbá Zalaegerszeg 0182/13, 0182/17, 0185/4, 0185/11 hrsz.-okon: 1 db minimum 370 m2 féltetős bővítés a meglévő csarnoképülethez, 1 db minimum 720 m2 hasznos alapterületű RDF/SRF tároló épület, 1 db 3 500 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 2 db optikai válogató berendezés, 1 db ballisztikus szeparátor, 1 db rosta, 18 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai, 1 db minimum 2 ha lerakó tér bővítés és a hozzá tartozó csurgalék-, illetve csapadékvíz elvezető rendszer.

Továbbá Lenti 054/7 hrsz.-on: 1 db átrakóállomás fejlesztés, 1 db emeltkabinos kézi válogató kialakítása, 1 db minimum 2000 m2 komposztálótér kialakítása (beton térburkolat), 1 db minimum 150 m2 hasznos alapterületű bálatároló szín építése.

Továbbá Hévíz 011 hrsz.-on: 1 db minimum 1000 m2 hulladékudvar kialakítása, melynek elemei: 1 db kapu, minimum 130 m kerítés, 1 db 20 lábas szociális konténer, 1 db veszélyes hulladék tároló konténer, 1 db elektronikai hulladék tároló konténer, 1 db újra használati konténer.

Továbbá Zalabér 3096/12, 3096/13 hrsz.-okon: 1 db minimum 1200 m2 hasznos alapterületű csarnoképület, az épület előtti térburkolatokkal (500 m2), 1 db 21 000 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 1 db hulladék fogadó akna és felhordó rendszer (opcionális tétel), 1 db előaprító vagy zsáknyitó berendezés, 1 db mágneses fémleválasztó, 1 db rázó-, vagy dobrosta, 7 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai.

Továbbá Keszthely 0249/7 hrsz.-on: 2 db átrakóállomás bontása, 1 db átrakóállomás telepítése, 9 db szalagfüggöny meglévő csarnoképület kapuihoz, 1 db bálázó berendezés telepítése, 1 db meglévő kézi válogató modernizációja.

A kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is.

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr. 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. felhívás M.2.1.-ban előírt alk. köv.-re bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megval. projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb:36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. felhívás M.2.3.-ban előírt alk. köv.-re bemut. szaki. -beruházások megval.-ban szerz. közúti építmények tervezői és/vagy tartószerkezeti tervezői- többlet szakmai tapasztalata (hó,legkedv.:36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

AK a részaj.tétel lehetőségét megvizsgálta és úgy döntött, hogy a beszerzési igény és tárgyának jellege (terv. és kivit.) és a szerz.-hez kapcs. egyéb körülmények, a versenysemlegesség, a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közbesz. egy részére történő aj.tételt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 016-032921
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 024 249 111.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok, csarnoképület építése, térburkolat építés, lerakótér építés, telepi közművek kiépítése, tervezési feladatok, hulladékfeldolgozó technológia telepítése (komplett irányítási rendszerrel, beüzemeléssel)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk rögzítése:

A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

12671003207

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

1. Ajánlattevő:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

12671003207

2. Ajánlattevő:

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság

3527 Miskolc, Besenyői út 26.

11440424205

3. Ajánlattevő:

STRABAG Építőipari Zrt.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

10776456443

4. Ajánlattevő:

SWIETELSKY Magyarország Kft.

1016 Budapest, Mészáros utca 13.

14300327244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2019