Supplies - 596498-2020

Submission deadline has been amended by:  5693-2021
11/12/2020    S242

Poland-Białystok: Freezing equipment

2020/S 242-596498

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Postal address: Rynek Kościuszki 10
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-426
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Gawryluk
E-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl
Internet address(es):
Main address: www.muzeum.bialystok.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.muzeum.bialystok.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytucja kultury
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy

Reference number: AG/360/5/20
II.1.2)Main CPV code
42513100 Freezing equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie liofilizatora, fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem oraz laserowego urządzenia czyszczącego do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, która jest realizowana w ramach projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie fumigacyjnej komory próżniowej z osprzętem.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;

5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego sprzętu.

3. Miejsce dostawy i instalacji sprzętu: Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia – fumigacyjna komora próżniowa z osprzętem).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na sprzęt / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/10/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 „Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” i jego zakres jest tożsamy z zadaniem opisanym w wyżej wymienionym projekcie jako „Zakup sprzętu do Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczy” po stronie polskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42513100 Freezing equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie liofilizatora.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w załączniku nr 1.2 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;

5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego sprzętu.

3. Miejsce dostawy i instalacji sprzętu: Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia – liofilizator).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na sprzęt / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/10/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 „Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” i jego zakres jest tożsamy z zadaniem opisanym w wyżej wymienionym projekcie jako „Zakup sprzętu do Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczy” po stronie polskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636110 Industrial lasers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie laserowego urządzenia czyszczącego.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w załączniku nr 1.3 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

2) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego (w języku polskim);

3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

4) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem oraz serwis niezbędny do utrzymania gwarancji;

5) przeszkolenie co najmniej trzech pracowników Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi wyżej wymienionego sprzętu.

3. Miejsce dostawy i instalacji sprzętu: Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.3 do SIWZ (część 3 zamówienia – laserowe urządzenie czyszczące).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na sprzęt / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/10/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 „Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” i jego zakres jest tożsamy z zadaniem opisanym w wyżej wymienionym projekcie jako „Zakup sprzętu do Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczy” po stronie polskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

— 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

— 7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

— 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

— 8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SIWZ.

— 8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

— 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

— 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) jednolity dokument, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców;

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty te składa każdy z Wykonawców.

— 8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

— 8.7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— 8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.1 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

— 8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

— 8.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.9 SIWZ stosuje się.

— 8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

— 8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 8.7.1 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.8 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.9 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

—8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 10 projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/01/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, POLSKA, dział AG.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

— Zgodnie z art. 15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 374), Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

— Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

— Termin dwóch miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia zostały zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ.

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (www.muzeum.bialystok.pl) w zakładce Zamówienia publiczne › Zamówienia powyżej 30 000 EUR.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

— 24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

— 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/12/2020