Építési beruházás - 596498-2021

23/11/2021    S227

Magyarország-Budapest: Egészségügyi épületek kivitelezése

2021/S 227-596498

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63873656
Postai cím: Üllői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Breitner Igor
E-mail: titkarsag@heimpalkorhaz.hu
Telefon: +36 304231491
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://heimpalkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://heimpalkorhaz.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egészségügyi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Heim Pál-I. ütem:„B”ép.”generálkivit. feladatai

Hivatkozási szám: EKR001367632020
II.1.2)Fő CPV-kód
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet fejlesztés I. ütem: „B” épület: új gyermeksürgősségi - baleseti - sebészeti és fekvőbeteg ellátó tömb építése” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 31 699 975 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31625200 Tűzriasztó berendezések
31681410 Villamossági szerelési anyagok
44482000 Tűzvédelmi eszközök
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
45311200 Villamos szerelés
45315300 Villamos hálózati szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45343000 Tűzmegelőző szerelési munkák
45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
51700000 Tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1089 Budapest, Üllői út 86. szám (38716 hrsz) alatti Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ingatlana

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (Gyermekkórház) fejlesztés I. ütem: „B” épület: új gyermeksürgősségi - baleseti - sebészeti és fekvőbeteg ellátó tömb építése” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatainak ellátása.

A kivitelezés a Gyermekkórház és a környező városrész folyamatos rendeltetésszerű működésének biztosítása mellett, az épületre és a környezetre és a városrészre vonatkozó munkaszervezési, műszaki ütemezési előírások betartásával valósítandó meg.

A felújítási beruházás alapparaméterei:

Pince, földszint, 7 emelet (tetőszinttel együtt): összesen 9 db használati szintű, új építésű egészségügyi ellátást szolgáló épület minden szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, orvosi gázellátás, beépített orvostechnológiai elemek, erősáram, gyengeáram, tűzvédelem, akusztika (építészeti- gépészeti- teremakusztika), közműellátás, útépítés, kertészet) kiterjedő, rendeltetésszerű használatra alkalmas megépítése összesen 20 694 m2 összes bruttó szintterülettel, összesen 16 731 m2 nettó hasznos alapterülettel (helyiségek összes alapterülete falak, aknák alapterülete nélkül).

Angolaknák építése további 218 m2 bruttó szintterülettel.

Alagsor: kiszolgáló műszaki területek, gépészeti és villamossági központok.

Földszint: SBO és Trauma osztály, CT, MRI, röntgen vizsgálókkal, elkülönítőkkel és kórtermekkel.

1. em.: Műtőszint 8 db műtővel (műtőegység nettó alapterülete: 630,23 m2), kapcsolódó helyiségekkel.

Fekvőbeteg osztályok összesen 124 ággyal:

2. em.: Intenzív terápiás, 3. em.: Traumatológiai, 4. emelet: sebészeti, 5. em.: fül- orr- gégészeti, 6. em.: urológiai osztályok. 6. emeleten központi sterilizáló, 7. emeleten lépcsőházi tetőkijárat építendő.

Hő és vízszigeteléssel készített lapostető rétegrendek készítendők összesen bruttó 3075,36 m2 alapterülettel, melyből a 2. és a 3. emeleten zöldtetős tetőkertként kialakítottak mennyisége: bruttó 986,38 m2.

A 7. emeleti tetőszinten Heliport (mentőhelikopter leszálló) építendő a megközelítéshez szükséges komplett rámparendszerrel együtt 572,93 m2 bruttó alapterülettel.

A következő funkcionális egységek kerültek kialakításra szintenként:

Pinceszint: Ágyállomás, Gépészet, Erős- gyengeáramú központ,

oltórendszer központ, orvosi gáz központ 2 784,30 m²

Földszint: Sürgősségi Betegellátó/Traumatológiai Ellátó Osztály 2 639,85 m²

1. emelet: Központi műtőblokk 2 610,27 m²

2. emelet: Intenzív Terápiás Osztály 2 314,83 m²

3. emelet: Traumatológiai Osztály 1 715,57 m²

4. emelet: Sebészeti Osztály 1 707,12 m²

5. emelet: Fül-orr-gége és Bronchológiai Osztály 1 717,21 m²

6. emelet: Központi steril és Urológiai Osztály 1 727,36 m²

7. tetőszint Heliport és szabadtéri gépészeti egységek 90,88 m²

Összes nettó alapterület: 17307,39 m²

Az új épületet zártsorúan össze kell építeni és össze kell nyitni a meglévő „A” épülettel.

Folytonos spirállal készített fúrt cölöpalapozás (CFA technológiával): 896,73 m3. Alapozás feletti felépítmények összesen 10 097 m3 monolit vasbeton teherhordó szerkezettel készítendők. Homlokzatok: hőszigetelt, kiszellőztetett nagytáblás (üveg és kompozit lemezes) szerelt homlokzatburkolatok összesen: 6 583 m2.

Sugárvédett helyiségek nettó alapterülete: 102,32 m2 + 46,96 m2, Faraday kalitkás árnyékolással védett helyiség nettó alapterülete: 37,62 m2, mindösszesen: 186,9 m2.

Steril kialakítású (steril légkezelővel vannak ellátva) helyiség(ek) - műtőegység, sterilizáló steril helyiségei - összes nettó alapterülete: 779,17 m2.

Gépészet: Használati víz, tüzivíz, szennyvíz és csapadékvíz, fűtés, hűtés (felületfűtés/hűtés) légtechnika (komfort és technológiai szellőzés, tűzvédelmi szellőzés: zárt közlekedők hő- és füstelvezetése, füstmentes lépcsőház és előtér, biztonsági lift szellőzési rendszerek), gőzfejlesztés, távhő, automatikus tűzoltó berendezés: vízköddel oltó rendszer.

Orvosi gázellátó rendszerek: oxigén, altatógáz, széndioxid, sűrített levegő, vákuum.

Ágysáv-rendszerek kialakítása.

Épületvillamosság: erősáram, villámvédelem, gyengeáramú rendszerek (tűzjelző, beléptető, kamera, kábel-TV, strukturált (informatika) hálózat, vészhívó rendszerek), gépészeti automatika és épületfelügyeleti rendszer.

Teljeskörű akadálymentesítés. Liftaknák készítése felvonók beépítésével együtt: összesen 9 db (személyfelvonók: 4 db 2000 kg/26 fős, 1 db 1600 kg/21 fős: összesen 5 db, kisteher felvonók: 4 db).

Közműellátás: részben egyesített rendszerrel szennyvíz és csapadékvíz közművek, vízellátás, távhő ellátás és kiváltások.

Ellátó, megközelítési és tűzoltó felvonulási utak építése, járdákkal, térburkolatokkal, tereprendezéssel kiegészítve.

Tetőkertek kertépítése, térburkolása, automata öntözővel együtt.

Meglévő 3-szint + magastetős „D” épület szanálásos teljes elbontása: 1 644 m2 bruttó szintterülettel.

Építendő épület helyén meglévő térburkolatok és egyéb építmények elbontása.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány bemutatása / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

II.2.14)További információk

1. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 21 hónap, de legkésőbb a Támogatási szerződés szerinti projekt lezárásának napja, azaz 2023. március 31.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel rögzíti, hogy amennyiben a Támogatási szerződés hatálya meghosszabbodik, úgy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Szerződés hatálya is automatikusan meghosszabbodik a Támogatási Szerződés meghosszabbított hatályának az időtartamára, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 21 hónap időtartamra. Ajánlatkérő a Szerződés hatályának a meghosszabbításáról Vállalkozót haladéktalanul - legkésőbb 2 munkanapon belül - írásban értesíti.

2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható, egy irányból megközelíthető.

3. II.2.5-höz: Az ár, mint értékelési részszempont teljes megnevezése: 1. Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 081-207410
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Heim Pál-I. ütem:„B”ép.”generálkivit. feladatai

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21 262 034 386.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 31 699 975 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Bontási munkák

Felvonulás és melléklétesítmények telepítési munkái

Daruzási munkák részfeladatai

Zsaluzás és állványozás

Irtás, föld- és sziklamunka

Síkalapozás részfeladatai

Mélyalapozás részfeladatai

Helyszíni beton és vb munka részfeladatai

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Falazás és egyéb kőműves munka

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai

Ácsmunka részfeladatai

Vakolás és rabicolás részfeladatai

Szárazépítés részfeladatai

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai

Bádogozás részfeladatai

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezetek elhelyezése részfeladatai

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Szigetelés részfeladatai

Árnyékolók készítési munkái

Kőburkolat készítési munkái

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése részfeladatai

Közmű- vízépítési munkák

Tájépítési munkák részfeladatai

Elektromos munkák részfeladatai

Gyengeáramú munkák részfeladatai

Épületgépészeti munkák részfeladatai

Tűzvédelmi munkák részfeladatai

Vízköddel oltó rendszer telepítési munkái

Panelműtő építési munkái

Orvostechnológiai berendezés- orvosi gáz építési munkáinak részfeladatai

Konyhatechnológia építési munkái

Felvonó építési munkái

Heliport fénytechnika építési munkái

Akadálymentesítési munkák részfeladatai

Takarítási munka

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1. (adószáma: 10738885-2-20)

Közös Ajánlattevő neve: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószám: 11266101-2-44)

Székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi Út 146.

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 14300327244; székhely: Budapest 1016, Mészáros Utca 13.)

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószám: 25098367243; székhely: 1095 Budapest, Hídépítő Utca 1-12)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2021