Prekės - 59657-2019

07/02/2019    S27

Lenkija-Varšuva: Asmeniniai kompiuteriai

2019/S 027-059657

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Nacionalinis registracijos Nr.: PL911
Adresas: ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-908
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Janusz Skrzyński
El. paštas: dzp@wat.edu.pl
Telefonas: +48 261837566
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://wat.ezamawiajacy.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.wat.edu.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Uczelnia Publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego”

Nuorodos numeris: 189/WCY/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213000 Asmeniniai kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia sprzętu komputerowego i biurowego, części i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego jest:

Zadanie nr 1:

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, części i akcesoriów komputerowych takiego jak: komputery, plotery, laptopy, projektory multimedialne, telefony komórkowe, kable, zaciskarki do wtyków, pamięci przenośne, switche, routery;

Zadanie nr 2:

Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego takiego jak: przełącznik zarządzalny, laptop konwertowalny, laptop, monitor, smartfon, okulary rozszerzonej rzeczywistości, komputer latający, zegarek/komputer naręczny.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

"Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego"

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
30237200 Kompiuterio priedai
44511000 Rankiniai įrankiai
30191400 Dokumentų naikinimo įrenginiai
32420000 Tinklo įranga
38652120 Vaizdo projektoriai
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
32500000 Telekomunikacijų įranga ir reikmenys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 1:

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, części i akcesoriów komputerowych takiego jak: komputery, plotery, laptopy, projektory multimedialne, telefony komórkowe, kable, zaciskarki do wtyków, pamięci przenośne, switche, routery

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego”

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30237200 Kompiuterio priedai
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
32250000 Mobilieji telefonai
30215000 Mikrokompiuterių techninė įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 2:

Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego takiego jak: przełącznik zarządzalny, laptop konwertowalny, laptop, monitor, smartfon, okulary rozszerzonej rzeczywistości, komputer latający, zegarek/komputer naręczny.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 235-536752
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego”

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

„Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego”

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Dla Zadania nr 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/02/2019