Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 596629-2021

23/11/2021    S227

Frankrike-Angers: Förarbeten till anläggningsarbeten

2021/S 227-596629

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Alter Cités
Postadress: 48 C Bd Foch bp 80110
Ort: Angers cedex 02
Nuts-kod: FRG02 Maine-et-Loire
Postnummer: 49101
Land: Frankrike
E-post: servicemarches@anjouloireterritoire.fr
Telefon: +33 241182121
Fax: +33 241884015
Internetadress(er):
Allmän adress: www.anjouloireterritoire.fr
Upphandlarprofil: www.anjouloireterritoire.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: sem
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: aménagement de territoire

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

OP 139 - Travaux de viabilisation Tranche 5 – Partie 2 – Le Clos Baujon à Gennes, Commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire (49).- 2 Lots

Referensnummer: AOA 139 21 88
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45111290 Förarbeten till anläggningsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Travaux de viabilisation Tranche 5 – Partie 2 – Le Clos Baujon à Gennes, Commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire (49), 2 lots :

- Lot 1 : VRD

- Lot 2 : Réseaux souples

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 104 033.23 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

VRD

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111290 Förarbeten till anläggningsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRG02 Maine-et-Loire
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

ZAC Le Clos Baujon à Gennes, Commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire (49)

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de viabilisation Tranche 5 – Partie 2 – Le Clos Baujon à Gennes, Commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire (49).

Lot 1 - VRD

Une tranche ferme et une tranche optionnelle 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Réseaux souples

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111290 Förarbeten till anläggningsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRG02 Maine-et-Loire
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

ZAC Le Clos Baujon à Gennes, Commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire (49)

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de viabilisation Tranche 5 – Partie 2 – Le Clos Baujon à Gennes, Commune déléguée de Gennes-Val-de-Loire (49).

Lot 2 - Réseaux souples

Une tranche ferme et une tranche optionnelle 1.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 40
Pris - Viktning: 60
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Selon l’article 1441-3-1 du code de procédure civile, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique publie un avis relatif à son intention de conclure pour les marchés passés en procédure adaptée conformément aux articles R 2122-1 et R 2122-11 du code de la commande publique.

IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

VRD

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: JUSTEAU TP
Postadress: ZA des Justices
Ort: LOURESSE ROCHEMENIER
Nuts-kod: FRG02 Maine-et-Loire
Postnummer: 49700
Land: Frankrike
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 89 043.63 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Réseaux souples

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: SPIE CITYNETWORKS
Postadress: 3 rue Louis Lépine
Ort: SEGRE EN ANJOU BLEU
Nuts-kod: FRG02 Maine-et-Loire
Postnummer: 49500
Land: Frankrike
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 14 989.60 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Le montant du lot 2 concerne la variante.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal de Grande Instance de Rennes
Postadress: BP 3127
Ort: Rennes
Postnummer: 35031
Land: Frankrike
Telefon: +33 299653777
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunal de Grande Instance de Rennes
Postadress: BP 3127
Ort: Rennes
Postnummer: 35031
Land: Frankrike
Telefon: +33 299653777
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/11/2021