Varer - 597671-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2020/S 242-597671

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Telefon: +45 29779883
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

1 stk dissektionsmikroskop og 1 stk konfokalmikroskop

Sagsnr.: 06122020RH2
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Carl Zeiss A/S om levering af 1 stk dissektionsmikroskop og 1 stk konfokalmikroskop med option på yderligere 1 stk af hver type. Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet

Blegdamsvej

2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Carl Zeiss A/S om levering af 1 stk dissektionsmikroskop og 1 stk konfokalmikroskop med option på yderligere 1 stk af hver type. Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Zeiss' LSM900 er valgt fordi det har:

- ”Sample Navigator”, som gør det muligt at lægge det confokale billede oven på kamerabilledet. For vores brug betyder det at vi kan scanne præparatet med kameraet, og der efter genfinde positioner og områder præcist til konfokal optagelse. I dissektionsmikroskopet kan det desuden bruges til at dokumentere hvor præcist laserdissektionen er fortaget på præparatet.

- det laveste Signal-To-Noise ratio pga. scan hovedets opbygning - en kort lysvej og variabelt dikroisk spejl, som er en filterfri confokal teknik med ned til 1 nm opløsning.

- det benytter lineær konfokal skan-teknik, som giver mindre blegning og hurtigere scanhastighed.

- det er filkompatibilitet mellem tidligere eksperimenter på LSM710 mikroskopet.

- kan mulighed for opgradering til superresolution-mikroskop hvis det skulle ønskes.

LMD MBIV mikroskopet:

- benytter som det eneste mikroskopsystem en rød laser >620nm som skæremekanisme. Dette giver mulighed for højere opløsnings i dissektionsranden ved isolering fra rødlige farvet præparater.

- kan anvendes til alm. præparat objektglas (ingen speciel coatning nødvendigt). Alle allerede eksisterende prøve/objektglas kan benyttes.

- er bagud-kompatibel med filformater og eksperiment-opsætninger, fra allerede eksisterende eksperimenter fra ZEISS LSM710 mikroskopet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi / Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Yderligere 1 mikroskop af hver type.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Carl Zeiss A/S om levering af 1 stk dissektionsmikroskop og 1 stk konfokalmikroskop med option på yderligere 1 stk af hver type. Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, Stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Zeiss' LSM900 er valgt fordi det har:

- ”Sample Navigator”, som gør det muligt at lægge det confokale billede oven på kamerabilledet. For vores brug betyder det at vi kan scanne præparatet med kameraet, og der efter genfinde positioner og områder præcist til konfokal optagelse. I dissektionsmikroskopet kan det desuden bruges til at dokumentere hvor præcist laserdissektionen er fortaget på præparatet.

- det laveste Signal-To-Noise ratio pga. scan hovedets opbygning - en kort lysvej og variabelt dikroisk spejl, som er en filterfri confokal teknik med ned til 1 nm opløsning.

- det benytter lineær konfokal skan-teknik, som giver mindre blegning og hurtigere scanhastighed.

- det er filkompatibilitet mellem tidligere eksperimenter på LSM710 mikroskopet.

- kan mulighed for opgradering til superresolution-mikroskop hvis det skulle ønskes.

LMD MBIV mikroskopet:

- benytter som det eneste mikroskopsystem en rød laser >620nm som skæremekanisme. Dette giver mulighed for højere opløsnings i dissektionsranden ved isolering fra rødlige farvet præparater.

- kan anvendes til alm. præparat objektglas (ingen speciel coatning nødvendigt). Alle allerede eksisterende prøve/objektglas kan benyttes.

- er bagud-kompatibel med filformater og eksperiment-opsætninger, fra allerede eksisterende eksperimenter fra ZEISS LSM710 mikroskopet.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Carl Zeiss A/S
Postadresse: Bregnerødvej 133
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Carl Zeiss A/S om levering af 1 stk dissektionsmikroskop og 1 stk konfokalmikroskop med option på yderligere 1 stk af hver type. Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Zeiss' LSM900 er valgt fordi det har:

- ”Sample Navigator”, som gør det muligt at lægge det confokale billede oven på kamerabilledet. For vores brug betyder det at vi kan scanne præparatet med kameraet, og der efter genfinde positioner og områder præcist til konfokal optagelse. I dissektionsmikroskopet kan det desuden bruges til at dokumentere hvor præcist laserdissektionen er fortaget på præparatet.

- det laveste Signal-To-Noise ratio pga. scan hovedets opbygning - en kort lysvej og variabelt dikroisk spejl, som er en filterfri confokal teknik med ned til 1 nm opløsning.

- det benytter lineær konfokal skan-teknik, som giver mindre blegning og hurtigere scanhastighed.

- det er filkompatibilitet mellem tidligere eksperimenter på LSM710 mikroskopet.

- kan mulighed for opgradering til superresolution-mikroskop hvis det skulle ønskes.

LMD MBIV mikroskopet:

- benytter som det eneste mikroskopsystem en rød laser >620nm som skæremekanisme. Dette giver mulighed for højere opløsnings i dissektionsranden ved isolering fra rødlige farvet præparater.

- kan anvendes til alm. præparat objektglas (ingen speciel coatning nødvendigt). Alle allerede eksisterende prøve/objektglas kan benyttes.

- er bagud-kompatibel med filformater og eksperiment-opsætninger, fra allerede eksisterende eksperimenter fra ZEISS LSM710 mikroskopet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: NA
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

45 dage fra offentliggørelse i EU-Tidene.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2020