Varer - 597693-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Viborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2020/S 242-597693

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: morten.oestergaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851449
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af NextSeq 550 til methyleringsanalyser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter anskaffelse af 1. stk NextSeq 550 inklusiv forbrugsvarer og service.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 542 000.00 USD
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter anskaffelse af 1. stk NextSeq 550 inklusiv forbrugsvarer og service.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Serviceoptioner

- Uddannelsesoptioner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Patologi på Aarhus Universitetshospital ønsker at anskaffe nyt udstyr til methyleringsanalyser, inklusiv udstyrsafhængige forbrugsvarer og service fra Illumina Denmark ApS. Der er behov for udstyr som kan foretage methyleringsprofilering med Infinium MethylationEPIC BeadChip Kit til analyse af mere end 850 000 methyleringssites ved cancer eller mistanke om cancer i hjernen i overensstemmelse med de nuværende anbefalinger, ”Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer”, fra udvalg for molekylær patologi under Dansk Patologisk Selskab.

Det er vigtigt at denne proces foregår uhindret og så hurtigt så muligt. Det forventes at ca. 100 prøver skal køre på systemet om året, med henblik på at forbedre svartiden.

Derfor agter afdelingen at implementere in-house DNA metylerings-baseret klassifikation af hjernetumorer som beskrevet her: https://www.nature.com/articles/nature26000 Brug af klassifikations-databasen til dette formål kræver ikke-processerede IDAT-filer fra Infinium MethylationEPIC array og kræver således instrumenter og reagenser til prøveforberedelse, samt instrument til aflæsning af Infinium MethylationEPIC array.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Illumina Denmark ApS om levering af 1. stk. NextSeq 550 da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, Stk. 3, nr 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning ikke andre aktører på markedet pr. dags dato, som kan levere det beskrevne ovenfor.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Illumina Danmark
By: Københaven
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 542 000.00 USD
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilagtil ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020