Prekės - 59785-2019

07/02/2019    S27    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Poznań: Staliniai kompiuteriai

2019/S 027-059785

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Nacionalinis registracijos Nr.: 000292209
Adresas: Juraszów 7/19
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL415 Miasto Poznań
Pašto kodas: 60-479
Šalis: Lenkija
El. paštas: staniewska@lutycka.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.lutycka.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.lutycka.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawę zestawów komputerowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Nuorodos numeris: SZW/SZP/68/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa zestawów komputerowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika do Specyfikacji – formularzu cenowym. Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

ul. Juraszów 7/19 Szpitalny Oddział Ratunkowy

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa zestawów komputerowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika do Specyfikacji – formularzu cenowym. Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Zakup objęty dofinansowaniem: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 151-346643
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Dostawa zestawów komputerowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 22458803

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwołąwcza
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warwasza
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 22458803

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/02/2019