Tjenesteydelser - 597877-2021

23/11/2021    S227

Danmark-København: Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport

2021/S 227-597877

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilias Elaraar
E-mail: g91n@kk.dk
Telefon: +45 29425383
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/167054484.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/167054484.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/167054484.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af flytteydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Flytteydelser, omfattende alle former for ydelser, som håndteres af flyttevirksomheder, herunder flytning af genstande, nedpakning, opbevaring, udsmidning og flytterådgivning.

Ordregiver har opdelt kontrakten i 6 særskilte delaftaler.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler og kan blive tildelt én flere eller alle delaftaler.

Københavns Kommune vurdere at der såfremt at anlægsloftet i kommunen hæves, vil der være mulighed for at udgiften på flytning vil stige. Københavns Kommune har derfor anslået en samlet maksimal værdi for flytteydelser på 101.000.000 kr.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontorflytninger

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63520000 Transportformidling
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 anvendes ved køb af flytteydelser som omfatter flytning af kontormøbler,

arbejdspladser, administration samt øvrige møbler og genstande.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Akutflytninger

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63520000 Transportformidling
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandlende udbud af akutflytninger. 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arkiv/ fortroligt materiale flytning

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63520000 Transportformidling
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omhandler udelukkende flytning af fortroligt materiale eller arkivflytninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Museumsflytning

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63520000 Transportformidling
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omhandler udelukkende museumsflytninger. 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Plejehjemsflytning

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63520000 Transportformidling
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omhandler flytninger af plejehjemsboliger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Flytterådgivning

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
63520000 Transportformidling
63710000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 anvendes udelukkende ved Flytterådgivning som omfatter alle former for rådgivningsydelser, som håndteres af flytterådgiver. 

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Anciennitet pr medarbejder / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Case beskrivelse / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum DKK 500.000 i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum DKK 500.000 i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal for at blive erklæret som teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten, kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale 1, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser som er omfattet af delaftale 1.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale 2, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser som er omfattet af delaftale 2.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale 3, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser som er omfattet af delaftale 3

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale 4, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser som er omfattet af delaftale 4.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale 5, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser som er omfattet af delaftale 5.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale 6, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer der er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år. Hver reference skal have en samlet værdi på minimum 100.000 kr. ekskl. moms. Referencerne skal vedrøre levering af ydelser som er omfattet af delaftale 6.

Referencerne skal indeholde:

En beskrivelse af de præsterede ydelser

Beløb for hele de præsterede ydelser

Tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

Aftalepart (med navn og kontaktoplysninger tlf. og/eller e-mail)

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til bilag A kontraktudkast med tilhørende bilag

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven §§ 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2 og 6. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2021