Szolgáltatások - 598198-2021

23/11/2021    S227

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2021/S 227-598198

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000816322021
II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „2020 - A Nemzeti Összetartozás éve” emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 700 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés a „2020 - A Nemzeti Összetartozás éve” emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek, on-line hirdetési és TV, Rádió felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra legfeljebb nettó 700 000 000 HUF keretösszegig, eseti Megrendelésekben meghatározott tartalom és feltételek szerint.

A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magába, valamint az alábbi eredménytermékek átadására terjed ki:

a) kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikációs tervezése, üzenetek megfogalmazása,

b) kreatív tervezés,

c) kreatív megvalósítás és gyártás

d) médiatervezés

e) médiafoglalás

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kampányok és megjelenések igazolása - a feladat jellegétől függően (média vagy kreatív)- legalább az alábbiakban felsorolt eredménytermékek (a továbbiakban: „Eredménytermék”) átadásával:

a) az adott kampány megkezdésekor tévéspot átadása a Megrendelő részére dvd minőségben;

b) óriásplakát, citylight és közterületi médiafelület kreatív vagy média anyagának átadása legalább 300 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is;

c) online bannerek valamennyi méret-mutációjának átadása adserveres és nem adserveres verzióban is, úgy, hogy azok egy következő, akár más kampányban is használhatók legyenek (a nem adserveres verzió leadásáért mutációs díj nem számolható fel);

d) rádió: az elkészült rádióspotok átadása mp3 és waw kiterjesztéssel;

e) sajtó és egyéb kreatívok anyagok: képek, anyagok átadása megrendelőnek 300 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is. Mindezeket a Megrendelő a kampány indulásakor kézhez kapja, és ezeket korlátlanul felhasználhatja.

Nyertes ajánlattevő feladata a fentieken kívül 1 db legalább 3 hónapos időtartamú, kulturális intézmény rendezvényével kapcsolatos tájékoztató médiakampány tervezése és megvalósítása, 1db legalább 3 hónapos, a magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos reklámkampány tervezése és kivitelezése, 1db legalább 3 hónapos médiakampány tervezése és megvalósítása min. 60db különböző regionális, városi lapban és 1db legalábbb 3 hónapos reklámkampány kreatív tervezése.

A szolgáltatás részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

A lehívási kötelezettséggel érintett rész: a keretösszeg 70%-a.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő Google Certificate-tel rendelkező médiatervező és- vásárló szakemberek száma (maximum megajánlás 4 fő) / Súlyszám: 100
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat / Súlyszám: 200
Minőségi kritérium - Név: Kedvezmény mértéke / Súlyszám: 400
Ár - Súlyszám: 600
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 156-413288
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
Internetcím: http://www.lounge.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 700 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 700 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Online ügynökségi feladatok, minőségbiztosítási feladatok, film- és rádióreklám gyártás, marketing és dekorációs elemek gyártása, PR ügynökségi feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

New Land Media Kft. adószám: 24670827-2-44

LOUNGE DESIGN Kft. adószám: 22715544-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148§ (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2021