We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 598514-2019

17/12/2019    S243

Hungary-Budapest: Engineering studies

2019/S 243-598514

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Zrt.
National registration number: AK15388
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

Reference number: 4500012466
II.1.2)Main CPV code
71335000 Engineering studies
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tervezési szerződés

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71356400 Technical planning services
71240000 Architectural, engineering and planning services
90712500 Environmental institution building or planning
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 18
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257714

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
16/05/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Roden Kft.
Postal address: Villám u. 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1089
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Tura-Terv Kft.
Postal address: Gyarmat u. 30.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1145
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 348 650 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szerződés módosítás aláírásának dátuma: 20.11.2019.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/12/2019

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71335000 Engineering studies
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90712500 Environmental institution building or planning
71240000 Architectural, engineering and planning services
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71356400 Technical planning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)Description of the procurement:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 24
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 348 650 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Roden Kft.
Postal address: Villám u. 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1089
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Tura-Terv Kft.
Postal address: Gyarmat u. 30.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1145
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

A Szerződés a Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat előkészítő munkáinak része. A csatlakozó szakasz (Debrecen – Békéscsaba) tervezője az ÚT-TESZT Kft., a szakaszhatár Békéscsaba térsége.A Debrecen – Békéscsaba közötti szakasz tervezési szerződése (továbbiakban: Csatlakozó szakasz szerződése) 21.6.2019-én határidő tekintetében módosításra került, az abban szereplő indokok miatt.A Csatlakozó szakasz szerződése 1. sz. módosítása keretében a Debrecen – Békéscsaba közötti tervezési szerződés két rész-határideje és befejezési határideje módosult. „Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása véleményezésre” tárgyú részhatáridő a szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónapról 16 hónapra, „Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak” tárgyú 2. sz. részteljesítési határidő 12 hónapról 18 hónapra, továbbá a „Környezetvédelmi engedély megszerzése” tárgyú végteljesítési határidő 18 hónapról 24 hónapra változott, azaz az eredeti szerződés szerinti 5.11.2019-i végteljesítési határidő 4.5.2020-re módosult. Ez maga után vonja a Tervtanácsi döntések időpontjának módosulását is.A két tervezési szakasz előkészítési munkái szorosan, elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. Mindkét szakasz tervezőjének figyelembe kell vennie, együtt kell meghatároznia a kapcsolódó szakasz kezdő/végpontját, annak helyszínrajzi és magassági paramétereit, az út esésviszonyát, azaz a Békéscsaba – Szeged szakasz végpontjának és a Békéscsaba – Debrecen szakasz kezdőpontjának valamennyi vizsgált nyomvonalváltozat esetében egybe kell esnie. A tervezési diszpozíció is rögzíti többek között, hogy a tervezőnek „Ismertetni kell a tervezési szakaszhatáron kívül (országhatár, kapcsolódó beruházás) esetleg jelentkező kedvező, vagy kedvezőtlen környezeti hatásokat is”.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 24 hónap (ahol egy hónap 30 napos időtartamot jelent).

Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés (határidő) Teljesítendő feladat

1. számú rész-teljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap Döntés előkészítő tanulmány leszállítása

Szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása véleményezésre. Az összes szerződés szerinti dokumentáció végleges állapotnak megfelelő tartalommal történő leszállítása Megrendelő részére előzetes véleményezésre.

2. számú rész-teljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.

Végteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított max. 24 hónap Környezetvédelmi engedély megszerzése

III.2. Fentieken túlmenően Szerződő Felek közös megegyezéssel módosítják a Szerződést az alábbiak szerint.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai – a számlavezető pénzintézet illetve a számlaszám vonatkozásában – az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: NIF Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: 10023002-00337380-00000093

Adószáma: 11906522-2-41

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-044180

Képviseli: Nyul Zoltán beruházási vezérigazgató-helyettes és Pántya József útfejlesztési igazgató, (együttes cégjegyzésre jogosultak) mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)”

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Ajánlatkérő közbeszerzési eljárása előkészítés során – Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése tárgyú projekt megvalósítása érdekében – kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásában jogszabályi kötelezettségének eleget téve biztosította a részajánlattétel lehetőségét, de emellett a közbeszerzési dokumentumban, különösen a szerződés tervezetekben az azonos teljesítési határidők előírásával biztosította az egyes projektszakaszok összehangolt megvalósulását. Sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő nem láthatta kellő gondossággal eljárva sem, hogy a csatlakozó szakasz megvalósítása akadályokba ütközik, a teljesítési rész- és véghatáridő módosítása válik szükségessé. Mivel a két tervezési szakasz engedélyeztetése a kiválasztásra kerülő nyomvonalak csatlakozása tekintetében összefügg, a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetheti az időben elkülönülő eljárások kezdeményezése. Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pont

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 348 650 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 348 650 000.00 HUF